Wat willen we:

Extra! zal een forum zijn waar de meest uiteenlopende kritieken, en allerlei op en aanmerkingen die mensen op de media hebben samengebracht kunnen worden. Velen zien vanuit het eigen vakgebied, expertise of persoonlijke ervaringen de fouten van de media heel scherp. Een enkeling schrijft zelfs af en toe een boze brief. Pas door het delen van inzichten en ervaringen is het mogelijk beter te begrijpen wat de tekortkomingen, blinde vlekken en de grote kracht van de media zijn. Door middel van onderzoek en analyse is het mogelijk een beeld te krijgen wat de rol van de media is in onze maatschappij. Er zijn er die kritiek op de media gemakkelijk van de hand wijzen, en beweren dat de media neutraal zijn. Misschien…

Help mee!

Een blad als Extra! zal alleen maar goed kunnen functioneren door de ondersteuning en medewerking van velen. We kunnen hulp gebruiken bij het redactioneel werk, het doen van onderzoek, het schrijven van brieven, lay-out, allerlei kantoorwerk, illustraties en cartoons. Maar het moet ook verspreid en gelezen worden. Dus als er iets waar je heel erg goed in bent, of heel erg graag doet, of heel erg belangrijk vindt schroom dan niet: bel, schrijf,e-mail of kom gewoon even langs.Terug