Stadsnieuws

Kees Stad is goed op de hoogte. Hij volgt niet alleen de reguliere maar ook de alternatieve media. Wat ging er deze maand fout in de mainstream pers?

De media hebben uitvoerig bericht over de golf vanuit Bologna verstuurde 'bombrieven', die aangetroffen werden bij allerlei EU-instellingen en politici. Deze gebeurtenissen zorgden dagenlang voor voorpaginanieuws en voor spectaculaire beelden van geharnaste brandweerteams die omzichtig gebouwen betraden om enveloppen op te halen. Achteraf bleek dat de term bombrief niet gelukkig gekozen was, want het ging om wat rotjes en batterijen die wel soms afgingen, maar bij opening alleen wat rook en vlammen produceerden en geen allesverwoestende ontploffing.

Ernstiger was het feit dat alle media ervan uitgingen dat de daders anarchisten waren. Die hadden immers een claimbrief gestuurd. Italiaanse autoriteiten belast met onderzoek kwamen met allerlei enge verhalen over militante anarchistische groeperingen die zouden zijn gaan samenwerken met andere 'terreurgroepen' en zelfs met knutselaars in andere landen om een golf van 'terreur' te veroorzaken.

In activistische kringen in ItaliŽ en andere landen gingen meteen de alarmbellen rinkelen. Vooral op de indymedia-websites verschenen uitvoerige analyses van de claimbrieven, van de modus operandi van de daders en de berichtgeving daarover. Deze analyses hadden gemeen dat ze allen de grootste argwaan koesterden over de herkomst van de brandbare pakjes. Veel details waren immers verdacht en deden vermoeden dat hier weleens andere daders achter zouden kunnen zitten dan de anarchisten die de schuld kregen. ItaliŽ heeft namelijk een traditie van aanslagen en moorden gepleegd zijn door fascisten Ė vaak in samenwerking met geheime diensten Ė en bedoeld om links in de schoenen geschoven te worden. Dat wordt wel de 'Strategie van de Spanning' genoemd. In die strategie zou ook de huidige 'terreurgolf' kunnen passen.

Het resultaat van de gebeurtenissen was onder meer dat de globaliseringsactivisten gecriminaliseerd werden en dat er een speciale taskforce op de been gebracht werd door een aantal EU-landen. De taskforce krijgt vergaande bevoegdheden om onderzoek te doen naar anarchistische netwerken in Europa. Nederland neemt, om onbekende redenen, aan deze taskforce deel die onder leiding van ItaliŽ staat.

Zoals gezegd hebben de commerciŽle media een geheel ander pad bewandeld dan de politieke activisten. Zij zijn er vanaf het begin van uitgegaan dat de daders inderdaad anarchisten waren. NRC Handelsblad opende bijvoorbeeld op 6 en 7 januari de voorpagina met berichten hierover. Dit naast nog veel meer berichten over afzonderlijke bombrieven. In de berichtgeving worden de aantijgingen van de Italiaanse autoriteiten vrijwel letterlijk overgenomen. In het stuk van 7 januari wordt weliswaar opgemerkt dat in Italie ook rechtse terreur bestaat, maar dat wordt niet uitgediept en voorgesteld alsof het zou gaan om een 'tegenaanval' vanuit 'eenzelfde soort romantiek'(als de linkse waarvan de wortels uitvoerig beschreven werden). Daarbij wordt ook niet gesuggereerd dat rechts weleens achter de aanslagen zou kunnen zitten, het wordt alleen vermeld in een overzicht van terreur in ItaliŽ. Geen woord over alle onthullingen die er geweest zijn over vergaande manipulaties in het verleden door fascisten, staatveiligheidsorganen en machtige ondernemers. Ook wordt nergens gesignaleerd dat bij deze complotten sleutelfiguren uit de huidige regering actief waren, zoals Berlusconi himself die lid was van het obscure netwerk Propaganda Due (P2) en minister Gianfranco Fini die notabene aan het hoofd staat van de directe opvolger van de fascistische partij van Mussolini.

Er zijn geen harde bewijzen voor een dergelijk complot in de zaak van de 'Bolognese Bombrieven' maar wel veel details die argwaan opwekken. Waarom sturen de daders bijvoorbeeld in een van de pakketjes een boek mee van de fascistische schrijver Gabriele D'Anunzio? En waarom worden de pakketjes zonder uitzondering gestuurd naar politieke tegenstanders van Berlusconi, waarvan Prodi wel de voornaamste is? De aanwijzingen dat er wel authentieke anarchisten achter zitten zijn evenmin erg overtuigend en bestaan eigenlijk alleen uit twee tamelijk vreemde claimbrieven die iedereen geschreven kan hebben.


Terug