Wat niet mocht...

Een overzicht van censuur, ernstige en minder ernstige gevallen van vrijheidsbeknotting in Nederland


Instappen? Eerst benen wijd!
TILBURG - 9 januari 2004 Busbedrijf BBA wil passagiers van Tilburgse stadsbussen preventief fouilleren. Het steekproefsgewijs fouilleren van passagiers bevordert de veiligheid van zowel passagiers als chauffeurs, aldus een woordvoerder van de busmaatschappij.

Jodenhaat groeit
AMSTERDAM - 9 januari 2004 Antisemitisme is in 2002 toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat concluderen de Universiteit Leiden en de Anne Frank Stichting in hun Monitor racisme en extreem-rechts. Op basis van voornamelijk politiegegevens registreerden de onderzoekers 46 gevallen van antisemitisme, in 22 gevallen ging het om bedreiging. In 2001 noteerden de onderzoekers nog achttien gevallen.

Ambtenaren houden van kernenergie
AMSTERDAM – 10 januari 2004 Uit interne documenten van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat verschillende ambtenaren eind jaren negentig politieke druk uitgeoefend hebben om de kerncentrale in Borselle op te houden. Dit nadat de Tweede Kamer en de betrokken ministers al hadden besloten om de centrale te sluiten Zo werd bijvoorbeeld de eigenaar van de centrale in 1999 ‘informeel’gewezen op de mogelijkheid om zich niet bij de sluiting neer te leggen.

Kunstenaar bedreigd!
AMSTERDAM - 12 januari 2004 De Amsterdamse kunstenaar Martijn Engelbregt is een paar keer persoonlijk bedreigd na de verspreiding van een formulier eind vorig jaar waarin mensen werd opgeroepen aangifte van illegalen te doen. Ruim 200.000 huishoudens in de hoofdstad kregen een officieel ogend 'aangifteformulier' in de bus. Het bleek een kunstproject van Engelbregt te zijn om het bewustzijn over illegalen te vergroten.

Privacy: schuilplaats van het kwaad
AMSTERDAM - 11 januari 2004 Voorzitter P. Hustinx van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zei in het televisieprogramma Buitenhof dat hij zich stoort aan de oproepen van politici en politiebazen om de privacy in te dammen. Vooral de korpschefs zijn in zijn ogen bezig met ‘gevaarlijke stemmingmakerij’. Hij pleit ervoor het ‘hoofd koel te houden en te komen tot een evenwichtige aanpak’.

Enkelereis-papieren
HILVERSUM - 12 januari 2004 De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maakt bij het uitzetten van met name Somalische asielzoekers gebruik van illegale reisdocumenten. Zo’n reisdocument, een zogeheten 'EU-laissez-passers', zou alleen door het ministerie van Buitenlandse Zaken mogen worden uitgegeven. Dit zei hoogleraar immigratierecht P. van de Universiteit Leiden Boeles in het IKON-radioprogramma De Andere Wereld. ‘Het is een onbevoegd opgemaakt papier waarvan ten onrechte de schijn uitgaat dat het een Europees document is.’

Porno op doktersrecept?
TILBURG -14 januari 2004 Een arts-in-opleiding van het Tilburgse Sint Elisabeth Ziekenhuis is op staande voet ontslagen omdat hij op een computer van het ziekenhuis grote hoeveelheden porno verzamelde. Dat meldde een woordvoerder van het ziekenhuis.

Uitzendkrachten nog goedkoper!
AMSTERDAM – 17 januari 2004 Uitzendorganisatie Tempo Team past, onder druk van de FNV , een splinternieuwe reclamecampagne aan. In de spotjes wordt gezegd dat door een nieuwe cao het inhuren van uitzendkrachten nog goedkoper is geworden. Volgens de FNV wekt dat bij uitzendkrachten de indruk dat hun arbeidsvoorwaarden zijn verslechterd. ‘Dat pikken wij natuurlijk niet.’

De Raad spreekt...
HILVERSUM -21 januari 2004 Journalisten van Het Dagblad van het Noorden hebben volgens de Raad voor de Journalistiek verzuimd wederhoor toe te passen in een artikel waarin een vrouw klaagde over fraude met zonnepanelen. Omdat de geinterviewde mogelijk betrokken was bij de affaire hadden de journalisten ook andere betrokkenen moeten horen. Niet vastgesteld is of het desbetreffende artikel feitelijke onjuistheden bevatte.

Kabinet negeert advies bouwfraude
HILVERSUM - 22 januari 2004 Tweede-Kamerlid Vos (GroenLinks) en voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie naar de bouwfraude zegt in het tv-programma Netwerk dat het kabinet de Kamer om de tuin leidt en dat het kabinet een belangrijke toezegging niet nakomt. Volgens de toezegging van de commissie zouden ministeries worden gebonden aan strikte regels bij aanbestedingen. Uit een e-mail zou blijken dat het kabinet die belofte breekt

Girafpas verboden
HILVERSUM – 22 januari 2004 De AVRO moet volgens het Commissariaat voor de Media stoppen met het verlenen van allerlei voordeeltjes aan leden met een zogenaamde ‘Girafpas’. Met deze pas krijgen leden bijvoorbeeld korting op een reis of een dierentuinbezoek. De pas is gekoppeld aan een AVRO lidmaatschap en dit is volgens het Commissariaat in strijd met de Mediawet.

Prijzenontslag’bij Aldi
ROTERDAM – 24 januari 2004 De Duitse supermarktketen Aldi heeft een 49-jarige werknemer op staande voet ontslagen omdat hij het concern in discrediet zou hebben gebracht. De vrachtwagenchauffeur zei voor de radio dat het met de arbeidsverhoudingen bij het bedrijf nog slechter was gesteld dan in de Zembla televisiedocumentaire naar voren kwam. De gedupeerde werknemer gaat zijn ontslag voor de rechter aanvechten met steun van FNV Bondgenoten. De FNV noemde Aldi eerder ‘een doodziek bedrijf’.

Docentshooter.com
LEERDAM – 24 januari 2004 Een leerling van het Heerenlanden College is geschorst omdat hij de website ‘Docentshooter’ had gebouwd, waarop docenten van de desbetreffende school virtueel konden worden neergeschoten. De foto’s van de docenten waren gemaakt met het cameraatje in een mobiele van een medeleerling. Directeur De Graaf werd door een webjournalist op de hoogte gebracht van het bestaan van de site. Hij noemt het incident ’vervelend’, zeker na de moord op een docent in Den Haag.

Moordenaar/schrijver niet geïnterviewd
GRONINGEN – 23 januari 2004 Justitie heeft naar aanleiding van verschillende telefonische bedreigingen schrijver Richard Klinkhamer verboden om deel te nemen aan een openbaar interview dat in Groningen moest plaatsvinden. De schrijver vermoordde in 1991 zijn vrouw met een breekijzer en werd daarop veroordeeld tot zeven jaar cel, maar werd vorig jaar oktober wegens het cellentekort onder elektronisch toezicht geplaatst in een huis in Amsterdam.

Netwerk-item verboden
HILVERSUM - 25 januari 2004 De mediaredacteur van het KRO-programma Netwerk, Ton Verlind, heeft op het laatste moment een item verboden. De redactie van het actualiteitenprogramma heeft zich daarbij neergelegd. In het item zou een aantal tv-persoonlijkheden praten over het dreigende vertrek van de AVRO bij Netwerk. De uitzending zou volgens Verlind uitdraaien op een ‘eenzijdige boodschap zonder wederhoor’ en ‘propaganda maken’ voor het redactiestandpunt. Omdat de publieke omroepen, in tegenstelling tot andere media, geen redactiestatuut bezitten, kan een een directeur ingrijpen in de inhoud van programma’s.

Kijkwijzer niet streng genoeg
ROTTERDAM – 26 JANUARI 2004 Een viertal ouderenorgansiaties heeft, aangevoerd door Ouders en Coo, zware kritiek geuit op Kijkwijzer. Het keuringssysteem biedt volgens hen kinderen te weinig bescherming tegen het zien van geweld seks en angstaanjagende beelden op tv en in de bioscoop. Ouders vinden dat de classificatie van vooral films veel te laag is in vergelijking met bijvoorbeeld systemen in Duitsland en de VS. Aanleiding van de discussie is het recente geweld op scholen.

Nog lekker gelekt vandaag?
DEN HAAG –28 januari 2004 Volgens een rapport dat Balkende heeft laten maken, lekken de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS) en Justitie de meest informatie naar de media. De premier gaf opdracht voor een onderzoek omdat hij het voortijdig bekend worden van stukken voor de ministerraad helemaal zat is. In de toekomst zal hij ook vaker de rijksrecherche inschakelen om de ‘lekkers’ op te sporen.

Explosieve tv
MAASTRICHT – 28 januari 2004 Het verdwijnen van de Spaanse zender TVE heeft in Maastricht tot een explosieve situatie geleid. Het onbekende “Gruppo Pro TVE”heeft namelijk gedreigd de verdeelkasten van de tv-kabel in de stad met zware explosieven op te blazen als de Spaanse zender niet voor 1 februari terugkeert op de buis. In de Maasstad is TVE in september vorig jaar vervangen door Veronica/Kindernet, omdat de programmaraad verschillende klachten kreeg van tv-kijkers die zich stoorden aan de uitgezonden stieregevechten.

Terug