Onze achtergronden

Onze achtergronden

Het publieke domein is aan medialogica onderhevig, waarmee bedoeld wordt dat het publieke debat steeds meer wordt bepaald door de mogelijkheden en begrenzingen van het medium en dan vooral televisie. De medialogica houdt journalisten en politici gevangen in een prisoner’s dilemma: omdat iedereen er aan meedoet, kan niemand zich eraan onttrekken. [...]
Het optreden van medialogica heeft zowel positieve als negatieve gevolgen.
Positief is dat de media functioneren als ‘waakhonden van de democratie’ en berichtgevingen op maat brengen voor burgers. […] Aan de negatieve kant staat daar echter tegenover dat het publieke debat door haast en concurrentie slordig wordt en zich fixeert op schandalen en de korte termijn.
Toch zijn er naar de mening van de RMO drie strategieën mogelijk waarmee tegenwicht kan worden geboden tegen de negatieve gevolgen van de medialogica. In de kern houdt dit in dat de overheid de randvoorwaarden voor vrije nieuwsmedia actief bewaakt, dat de media zich nadrukkelijk publiek verantwoorden en dat de rol van burgers door empowerment wordt versterkt.

RMO Advies nr. 26 - "Medialogica" (2003)Terug