De Dorpspomp

De overheid startte onlangs een uitgebreide voorlichtingscampagne over de schadelijke gevolgen van meeroken. En als 1 januari de tabakswet ingaat en iedereen recht heeft op een rookvrije werkplek mag zelfs op de perrons van de NS niet meer gerookt worden. Binnen de medische wetenschap is nog helemaal geen consensus bereikt over de - al dan niet aanwezige - schadelijke gevolgen van meeroken. Wat vinden de (ervarings)deskundigen ervan?


Is meeroken schadelijk?


De Engelse koning James I in 1604:

"Roken is een hatelijke gewoonte: schadelijk voor het brein en gevaarlijk voor de longen. De stinkende rook lijkt op de vreselijke walmen van de bodemloze helleput."


Phillip Morris, tabaksfabrikant:

"Instanties die zich bezighouden met de volksgezondheid zijn tot de conclusie gekomen dat meeroken bij niet-rokende volwassenen en bij kinderen longaandoeningen zoals astma, ademhalingsproblemen, hoesten, middenoorontsteking en wiegendood veroorzaakt. Meeroken is een combinatie van de rook die ontstaat aan het uiteinde van een brandende sigaret en de rook die door een roker wordt uitgeblazen"


Rotterdamse voetbalcoach (wenst anoniem te blijven):

"Belachelijk: het is gewoon een prestigezaak. Nu willen ze het roken in de open lucht verbieden. Voorbeeldfunctie? Laten diegenen waar het vandaan komt eerst met de harde feiten komen… dan praten we verder. Voorlopig steek ik nog steeds mijn tabakspijp op..."


Willekeurige roker:

"Is er nog niets definitief bewezen? Laat ze dan helemaal ophouden! Ze moeten niet het roken in openbare gelegenheden verbieden, maar elke gelegenheid het zelf uit laten maken. Laat cafés zelf besluiten of mensen er mogen roken of niet, en laat klanten zelf beslissen of ze naar een rook of niet-rook kroeg willen. We zijn met zijn allen toch oud en wijs genoeg, of niet dan?!"


Barman in rokerige kroeg:

"Tsja, af en toe staat het hier wel een bijzonder blauw ja, dat is misschien niet zo heel gezond. Maar er is zo veel niet gezond, de hele nacht bier hijsen ook niet hè? Het lijkt zo langzamerhand wel of ze mensen het plezier hebben gewoon willen verbieden. Laat ons het maar gewoon onder mekaar oplossen, en als je last hebt van de rook, kan je ook ergens anders heen, toch? Het is je eigen verantwoordelijkheid, niet die van de overheid."


John Janssen, arts milieu en gezondheid:

"De feiten zijn gebaseerd op gegevens uit diverse gemeenschappelijke publicaties uit binnen- en buitenland. Het betreft hier toxicologische en epidemologische onderzoeken. Dat tabaksrook o.a. radioactieve stoffen bevat, komt naar voren uit toxicologisch onderzoek. Over de invloed van omgevingstabaksrook op de gezondheid van de blootgestelden is onlangs een rapport verschenen van de Gezondheidsraad. Daarin worden bovengenoemde feiten nog eens bevestigd."


Forces (www.forces.org)

Op Internet zijn de meeste onderzoeken over de relatie tussen meeroken en longkanker te vinden. Nog geen 10% van de onderzoeken met daarin nog geen 2% van het totale aantal onderzochte personen kan daarbij als overtuigend worden aangemerkt. Het moge duidelijk zijn dat het leeuwendeel van de onderzoeken niet heeft kunnen aantonen dat er ook maar enig verband bestaat tussen meeroken en longkanker!


De Gezondheidsraad:

"Meerokers hebben een veel grotere kans op het verkrijgen van ernstige aandoeningen - zoals longkanker, luchtwegklachten en hartaandoeningen - dan mensen die niet aan andermans tabaksrook zijn blootgesteld. Meeroken brengt ernstige volksgezondheidschade toe aan de gezonde mens. In 1990 verscheen een Gezondheidsraadadvies over de schadelijkheid van passief roken. Inmiddels zijn er veel meer betrouwbare cijfers beschikbaar over de omvang van de volksgezondheidsschade door passief roken."
Terug