Onze achtergronden

Welkom in het Koloniaal Museum

"In het Koloniaal Museum zal vanzelfsprekend – als hart of de motor van het koloniale rijk – opnieuw de beruchte geldzucht centraal staan. Multatuli gaf zijn enige roman Max Havelaar (1860) met nadruk de ondertitel: ‘Over de koffy-veilingen van de Nederlandse Handel-Maatschappij’ (de voorloper van de Algemene Bank Nederland).

Het economisch motief van de koloniale onderneming stond in alle tijden – behalve in de tegenwoordige herinneringen – duidelijk voorop. Nog in de jaren dertig liepen in Nederlandse optochten Indonesiërs mee met propagandistische zakken suiker en rubber en olie en copra. Java was de legendarische ‘kurk waarop Nederlands welvaart dreef’. – ‘Indië verloren, rampspoed geboren.’ – De meest algemeen bekende opinies gingen over geld. Maar geen volk bestaat uitsluitend uit zakenlieden en schurken; onze koloniale geschiedenis overziende kan men zeggen: zelfs de Nederlandse niet."

"Waar de volkenkundige musea uitstapjes aanbieden, bestaat het voorgestelde museum ter kennisneming van de vaderlandse geschiedenis. Hier staan prominent bij de ingang de woorden van E. du Perron: ‘De strijd voor de menslijke waardigheid van de Javaan, men vergete het niet, is tevens die voor de menselijke waardigheid van de koloniserende Nederlander’."

Uit: Het Dubbele Gezicht van de Koloniaal, Ewald Vanvugt (1988).Terug