Geachte redactie,


Uw berichtgeving rondom Bolivia is ronduit stupide, zeker als je alle berichten van de afgelopen vier weken naast elkaar legt. In Bolivia is na hevige protesten naar aanleiding van plannen om gas te exporteren naar de VS en Mexico de president de laan uit gestuurd. U weet op 25 september te melden dat Indianen – die overigens zo’n 75% uitmaken van de Boliviaanse bevolking maar politiek nauwelijks worden vertegenwoordigd – klagen „dat de export kennelijk voorrang krijgt boven de behoeften van de lokale bevolking“. Hieraan voegt u terecht toe dat het de indianen niet alleen om het gas gaat maar ook om de onder leiding van de VS begonnen campagne om de teelt van coca tegen te gaan. Op 15 oktober schrijft u, net als de dag daarvoor, nog steeds dat de betogers „menen dat de export voorrang krijgt boven de behoeften van de bevolking, die in armoede leeft.“ U hebt drie weken de tijd gehad om eens nader te onderzoeken wat er in Bolivia aan de hand is maar het wat langere artikel van 18 oktober laat meer vragen open dan het beantwoordt. En vermoedelijk is Bolivia vanaf nu weer uit „het nieuws“ en dus uit NRC verdwenen. In dat artikel schrijft een uwer redacteuren dat de afgetreden president na protesten eerder dit jaar „op advies van het Internationale Monetaire Fonds een ingevoerde belastinghervorming“ terug heeft geschroefd. Uw redacteur bedoelt waarschijnlijk dat het IMF deze belastinghervormingen van de Boliviaanse regering had geëist; het terugschroeven ervan is veeleer tegen de zin van het IMF in gebeurd. Wat het IMF wél heeft geadviseerd, is een zeer radicale opening van de Boliviaanse markt in het kader van de zogenaamde vrije handel. Dit geschiedde in de jaren ´90 mede onder De Lozada. Door het aanbod van goedkope landbouwproducten uit het buitenland, die vaak gesubsidieerd werden, zagen veel kleine boeren geen andere mogelijkheid dan zich te gooien op het verbouwen van coca, wat wel nog iets opleverde, al is het voor de boeren niet echt veel. Ironisch genoeg heeft dit in diezelfde jaren voor een aanzienlijke groei van het Boliviaanse bnp gezorgd. Vanaf 1999 voeren de VS hun „oorlog tegen drugs“ echter ook met succes in Bolivia, wat onder meer te merken is aan een scherpe verslechtering van de economische situatie aldaar. U zou als krant de kritiek van de Boliviaanse bevolking en dit soort achtergronden beter uit de doeken mogen doen. Het gaat namelijk niet zozeer om de export van gas op zich maar om het feit dat de export de staat nauwelijks iets oplevert, en de bevolking al helemaal niets. In het verleden exporteerde Bolivia zilver en tin waar de nodige lieden geweldige rijkdom mee vergaarden. Toch heeft het de Boliviaanse economie geen voorspoed opgeleverd, het heeft niet eens het begin van een basis gelegd: Bolivia is nog steeds het armste land van het continent. En nu was er een president die Spaans met een Amerikaans accent sprak en zijn kapitaal onder meer met de privatisering van de mijnen bijeen harkte. Zou een volk van hem moeten aannemen dat de verkoop van gas wel wat op gaat leveren?

Ik begrijp dat Bolivia voor NRC geen prioriteit heeft en zie ook dat de Nederlandse journalistiek recentelijk een groot interesse voor binnenlands nieuws koestert waardoor de aandacht voor het buitenland iets op de achtergrond is geraakt (tenzij er een Nederlander bij is betrokken). Toch zou ik het zeer op prijs stellen als u de items waarover u wel nog bericht met wat meer interesse en diepgang weergeeft.


Met vriendelijke groeten


Patrick Pubben


Terug