Wat niet mocht...

Een overzicht van censuur, ernstige en minder ernstige gevallen van vrijheidsbeknotting in Nederland


Kritiek mag niet van de juffrouw
16 september 2003 Bestuurslid Leo Lenssen van de organisatie van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (de Bve Raad) is teruggetreden uit zijn functie. Aanleiding daarvoor zijn de uitspraken van Lenssen in tv-programma Buitenhof waarin hij zei dat scholen miljarden euro’s oppotten. De positie van Lenssen, die jarenlang de portefeuille financiën beheerde, was door zijn uitspraken, zoals dat heet, “onhoudbaar” geworden. Voorzitter van de Bve-raad Margo Vliegenthart noemt de uitspraak van Lenssen “onacceptabel”: “volstrekt ten onrechte heeft Lenssen de suggestie gewekt dat het in het onderwijs slecht gesteld is met het onderwijsproces, het management en vernieuwing.” Volgens de Bve-raad had Lenssen zelf zijn zetel ter beschikking gesteld. Opmerkelijk genoeg was Lenssen volgens Tweede-Kamerlid Balemans wel degelijk ontslagen.

Powergirls of probleemgevallen?
17 september 2003 In Almelo is de vestiging van een islamitisch meisjesinternaat afgeblazen, omdat bewoners vrezen dat het internaat ‘radicale invloeden’ met zich mee zal brengen. B en W stemden eerder in met de aankoop van het pand door de Stichting Islamitisch Centrum, maar na het protest heeft het college zich tegen de vestiging gekeerd.

“Esther moat bliuwe”
17 september 2003 De in Kollumerzwaag (Fr.) woonachtige Nigeriaanse Esther Uhunamure moet op 28 september Nederland verlaten, omdat ze hier illegaal verblijft. Sinds 5 jaar woont ze samen met veehouder Wytze van de Zwaag, samen hebben ze twee dochters. Het paar kan niet trouwen, omdat Esther geen geldig geboortebewijs heeft. Dat geboortewijs heeft nooit bestaan, want in 1971 was er in Nigeria geen landelijk systeem van bevolkingsregistratie. De verklaring onder ede van Esthers moeder dat Esther op 3 april 1971 is geboren, noch documenten van haar basisschool en de kerk, gelden als wettig geboortebewijs. Esther Uhunamure zou in Nigeria een vals geboortebewijs kunnen kopen – dat is daar aan de orde van de dag – , maar zij en haar vriend willen langs legale weg hun doel bereiken.

KLM blijft op haar strepen staan
18 september 2003 KLM (kort geleden gefuseerd met Air France) en Rotterdam Airport nemen geen genoegen met de excuses van HP/De Tijd voor de omslag waarop is afgebeeld hoe een KLM-Boeing op de kantoortoren van Nationale Nederlanden invliegt. Het opinieblad wordt voorlopig geweerd uit KLM-vliegtuigen en wachtruimten.

100% echt en 100% fictie
19 september 2003 De documentaire Ford Transit van Hany Abu Assad blijkt in scène gezet te zijn. De VPRO, opdrachtgever van de film, is tegen verdere vertoning. Abu Assad zegt dat hij met zijn documentaire juist de grenzen van het genre heeft willen opzoeken. Abu Assad vindt dat door de werkelijkheid te ensceneren, de werkelijkheid dichter benaderd wordt dan een heleboel “zogenaamd objectieve” documentaires: “het is 100% echt en 100% fictie”. Abu Assad had hier vooraf niks over gezegd, omdat hij vind dat zijn film voor zichzelf moet spreken. De VPRO maakte daarop bekend de film niet uit te zenden en trok hem ook terug uit de documentaire-competitie van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. De BBC wil de film ook niet meer hebben. Inmiddels zijn de Israëlische kranten er ook bovenop gesprongen: “again one of those Palestinian lies”.

Nijs wil waar voor haar geld
20 september 2003 Universiteiten en hogescholen mogen vanaf 1 oktober 2003 alleen nog maar een nieuwe opleiding starten als die direct maatschappelijk of economisch nut heeft. Dit plan van staatssecretaris Nijs van Onderwijs (VVD) is goedgekeurd door de ministerraad. Volgens het besluit zullen alleen nog opleidingen toegelaten worden die “bijdragen aan de transitie van een oude naar een nieuwe (kennis-)economie” en opleidingen in “veiligheid, gezondheidszorg en onderwijs.”

Komrij’s gouden woorden
25 september 2003 Officier van Justitie te Tilburg R. de Beukelaer heeft voorgesteld om een lijst aan te leggen van winkeldieven, zodat die voortaan uit winkelstraten geweerd kunnen worden. “We kijken of het juridisch mogelijk is zo’n verbod op te leggen”, zijn de woorden van De Beukelaer, die in de NRC-column “Gouden woorden” door Gerrit Komrij terecht worden gehekeld. Komrij denkt even na over dit straatverbod en constateert: “Of de dief is op weg naar een diefstal en dan heeft hij nog niets misdaan, of hij heeft een diefstal achter de rug en dan wordt hij geacht zijn straf te hebben uitgezeten. Als hij nog onbeboet rondloopt, grijp je hem in zijn kraag in plaatst van hem een gespecificeerd wandelverbod te overhandigen, met de complimenten van de burgemeester.” Komrij concludeert: “Uiteindelijk betekent jouw straatverbod, De Beukelaer, dat ieder mens door geboren te worden al op heterdaad is betrapt.”

Wilders op oorlogspad
1 oktober 2003 De VVD wil moskeeën sluiten die oproepen tot geweld en haat. Kamerlid Wilders stelde in de Tweede Kamer voor de wet hiervoor te wijzigen. Instellingen en organisaties die een bedreiging vormen voor de openbare orde kunnen al worden gesloten. Voor kerkgenootschappen geldt tot op heden een uitzondering. Het voorstel is een reactie op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar omtrent de Arrahmane-moskee in Amsterdam en de Al Fourqaan-moskee in Eindhoven, waar jongeren voor de jihad zouden worden geronseld. Volgens Wilders “vormt het islamitische terrorisme de belangrijkste bedreiging voor de westerse samenleving”.

Nog meer terrorisme
1 oktober 2003 Een Kamermeerderheid van CDA, VVD en LPF vindt dat gewelddadig dierenactivisme moet worden ondergebracht in de nieuwe terrorismewet. Volgens het Kamerlid Van Haersma Buma (CDA) is het grootste voordeel van de terrorismewet dat deze de politie meer mogelijkheden biedt om al tijdens de voorbereidingsfase van een misdrijf in te grijpen. Volgens Minister Donner van Justitie valt pas achteraf, bij de berechting van de verdachten, vast te stellen of het delict aan de definitie van terrorisme voldoet.

Casino Kings: foute gok
1 oktober 2003 Minister Donner van Justitie acht het RTL4 programma Casino Kings in strijd met de Wet op de kansspelen. ChristenUnie-voorman Rouvoet vindt het tv-spelletje strijdig met het anti-gokbeleid. Donner beaamde dat in het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer. Hij zal het moederbedrijf HMG in een brief wijzen op de overtreding.

Grondrecht gepierced
1 oktober 2003 Kan mijn baas me zo maar verbieden een piercing te dragen of mijn tatoeage te bedekken? De FNV vindt het onzin piercings en andere lichaamsversieringen te verbieden. Zij zijn een vorm van meningsuiting en dus behorend tot de grondrechten, aldus de vakcentrale. De FNV brengt een brochure uit waarin deze kwestie aan de orde komt.

Mooi is verboden
24 september 2003 De rijkelijk gornamenteerde voorpui van de Amsterdamse wijnspeciaalzaak Van Bakel en Cavé is een doorn in het oog van het stadsdeel. Dat het pand, dat in 1880 gebouwd werd door bouwmeester A.L. van Gendt, er voor de opknapbeurt zwaar verwaarloosd bijstond, doet niet ter zake. De winkelpui moet gewoon in de witte verf gezet worden, net als bij de buren. De eigenaren hadden ook verzuimd een vergunning aan te vragen voor de opknapbeurt van het monumentale pand. Een woordvoerster van het stadsdeel ontkent echter dat de strenge opstelling van het stadsdeel een reactie is op het niet aanvragen van een vergunning: “De manier waarop het schilderwerk is uitgevoerd past niet in het ensemble. (...) Het vervelende van welstandseisen is nu eenmaal dat niet het mooie vooropstaat maar het monumentale.” Eigenaar Cavé vindt de opstelling van het stadsdeel onmenselijk: “Weet het stadsdeel hoe Van Gendt de pui bedoeld heeft?” Dat blijkt inderdaad niet makkelijk te achterhalen. Zowel de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad als het Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) heeft die kennis niet paraat.

Voor ambtenaren verboden
18 oktober 2003 De LPF-kamerfractie vindt dat het werknemers in overheidsdienst verboden moet worden zichtbaar uitingen van religie te dragen. Hoofddoekjes, keppeltjes, tulbanden en kruisen: de LPF wil ze bij ambtenaren niet meer zien. Kamerlid Eerdmans: “Een ambtenaar vertegenwoordigt het algemeen belang en moet dat niet vermengen met een privé-zaak als het geloof. De overheid moet boven alle twijfel verheven zijn.”Terug