Onze achtergronden

“Er was geen hoek van de bekende wereld waar een bepaald belang niet, zo werd verondersteld, bedreigd of daadwerkelijk aangevallen werd. Als het niet Rome’s belangen waren dan ging het om die van Rome’s bondgenoten. Als Rome geen bondgenoten had, werden ze verzonnen. Als het compleet onmogelijk was zo’n belang te fabriceren – nou, dan was het de nationale trots die beledigd was. De strijd werd altijd omgeven met een aura van rechtmatigheid . Rome werd constant aangevallen door kwaadaardige buren.... De hele wereld werd bevolkt met talloze vijanden en het was overduidelijk Rome’s plicht zich te wapenen tegen hun immer agressieve plannen.” Joseph Schumpeter over het Romeinse Rijk, 1919

Amerika is tegenwoordig de leider van een wereldwijde antirevolutionaire beweging ter verdediging van de gevestigde belangen. Ze staat nu voor datgene waar Rome voor stond. Rome steunde steeds weer de rijken tegen de armen in alle buitenlandse gemeenschappen die onder haar gezag vielen. En, aangezien de armen (...) altijd en overal veel talrijker zijn geweest dan de rijken, resulteerde Rome’s beleid in ongelijkheid, onrechtvaardigheid, en in het minste geluk voor het grootste aantal. Arnold Toynbee over de Verenigde Staten, 1961

Citaten uit: Rogue State, William Blum. (Monroe, Maine: Common Courage Press, 2000, blz. 125.)Terug