Redactioneel

Het probleem van tegen-zijn

Op radio 1 werd Karel van Wolferen geïnterviewd als de nieuwe held van de 'anti-Amerikanen'. Zo erg is het geworden in Nederland. Je schrijft een boekje over "De ondergang van een wereldorde", je zegt dat Bush en de neo-conservatieve kliek om hem heen gevaarlijke gekken zijn en voordat je het weet krijg je allerlei lelijks over je heen. Professor of niet. Probeert u zich eens in te denken dat een Amerikaanse commentator iemand die Balkenende afschildert als een gek zou omschrijven als 'anti-Dutch'. Het is moeilijk voor te stellen. Niemand krijgt toch een term als 'anti-Nederlands' uit zijn strot. Maar goed.

En wat is dat voor held die Van Wolferen. In een vraaggesprek met NRC (13 september 2003) antwoordt hij op de vraag of de "huidige activiteiten" van de VS in Irak fundamenteel verschillen met de "inmenging" in het verleden in Vietnam of Chili het volgende:

"Natuurlijk. Niet met elkaar te vergelijken. Ze hebben een land aangevallen dat géén bedreiging vormde. Ze hebben daarmee de afspraken geschonden die al vele decennia gelden in het internationale verkeer, het handvest van de VN én hun eigen grondwet."

Oftewel Vietnam en Chili werden terecht aangevallen omdat zij een bedreiging vormden, en dat was klaarblijkelijk allemaal in overeenstemming met internationale afspraken, het handvest van de VN en de Amerikaanse grondwet. Dat is heel erg verontrustend. Ten eerste omdat deze oliedomme uitspraken van Van Wolferen niet worden tegengesproken en ten tweede dat hij daarmee ook nog wordt ingedeeld in het kamp der 'anti-Amerikanen'. Probeer dan nog maar eens ergens tegen te zijn. Dat valt niet mee.Terug