AEL negatief belicht

De Volkskrant steekt hand in eigen boezem

door Linda Fokkema

Aandacht voor mediaonderzoek in één van de grote dagbladen. Kijk, dat mag ook wel eens in de krant. De Volkskrant plaatste op 30 augustus in het mediakatern een bericht over een mediaonderzoek van het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR). Het LBR deed onlangs onderzoek naar de berichtgeving rond de Arabisch Europese Liga (AEL), de politieke beweging van Dyab Abou Jahjah, die dit jaar ook een Nederlandse afdeling kreeg.

Wordt de AEL in de Nederlandse en Vlaamse media gestigmatiseerd? Het LBR hield drie Nederlandse en drie Vlaamse dagbladen tegen het licht en zocht het uit. Over de periode november 2002 -juni 2003 werd gekeken naar de berichtgeving in De Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw, en voor België De Morgen, De Standaard en de Gazette. Het LBR bekeek een totaal van 248 stukken over de AEL op woordkeus, koppen en thema’s.

Conclusies van het LBR: de negatieve berichtgeving over de AEL is wel degelijk buiten proportie. De standpunten van de AEL worden vrijwel niet besproken. Er wordt veel geschreven over thema’s als arrestaties, rellen, beschuldigingen, aanzetten tot haat. En met name als het gaat over AEL-leider Abou Jahjah worden in sommige gevallen duidelijk suggestieve koppen gebruikt. "Nooit werd gekopt met bijvoeglijke naamwoorden die een positieve lading hebben. Vooral de linkse dagbladen koppen suggestief," stelt Liesbeth Tillema, de verantwoordelijke LBR-onderzoekster, doelend op De Volkskrant en De Standaard. "Juist van hen zou je een meer kritische, genuanceerde berichtgeving verwachten."

Het siert De Volkskrant dat ze een berichtje over dit onderzoek plaatste: niet alleen was deze krant de enige die dat deed, maar bovendien werd De Volkskrant van de Nederlandse dagbladen in het onderzoek nog het meest bekritiseerd.

Nu ja, laten we De Volkskrant ook weer niet tevéél complimenteren. De krant heeft namelijk niet gezien dat Tillema in één van haar analyses een beetje blunderde toen ze sprak over de suggestief koppende ‘linkse dagbladen’, waarmee ze refereerde aan De Volkskrant en het Belgische De Standaard. Van de drie onderzochte Vlaamse kranten is De Standaard immers niet de ‘linkse’; dat is juist De Morgen. De Standaard is eerder rechtsig. Dat de Volkskrant deze misser (die het LBR kwade brieven uit België opleverde) klakkeloos heeft overgenomen, is dan wel weer jammer. Maar goed, je moet als kritische krantenlezer misschien ook niet teveel inééns willen.Terug