Wat is men bereid te geloven...

Een pamfletrecensie

Complotten. Complotten. Was Bin Laden echt verantwoordelijk voor de aanslagen op WTC en het Pentagon? Of waren het misschien geheimzinnige groepen binnen de CIA, misschien zelfs wel met steun van de Israëlische geheime dienst? Ze zijn weer populair, de complottheorieën. Mensen houden van complotten.

door Martin Hulsing

Er is ergens een geheimzinnige, gigantische, allesomvattende organisatie die allerlei kwaads met de wereld voor heeft. Deze organisatie is wijdverbreid, heeft haar tentakels overal uitgeslagen, in allerlei regeringen, geheime diensten, breiverenigingen en sportclubs (zelfs Rijk de Gooyer heeft voor ze gewerkt!). Binnen deze organisaties worden plannen gesmeed om de goede werken van de gewone mensen (of van die ene goede president die de VS heeft gehad) te dwarsbomen. Soms gaat het om het Absolute Kwaad in de één of andere religieuze vorm, soms om buitenaardse wezens, soms liggen er meer wereldlijke motieven aan ten grondslag, zoals geld en macht. Hoe dan ook, de complotten gaan erin als koek. Waar de Amerikaanse regering binnen een dag Al- Qaeda en Bin Laden kon aanwijzen als grote aanstichter van de aanvallen van 11 september, duurde het niet lang of op internet verschenen ook allerlei complottheorieën, waarin de CIA of nog erger figureerden. Maar wat is waar? Of doet dat er helemaal niet toe? Hangt alles uiteindelijk af van "wat men bereid is te geloven"?

Wat is waar? Wat zijn feiten? Wat is de werkelijkheid? Het is nog allemaal niet zo eenvoudig om te weten wat er gebeurt in de wereld. Verschillende verhalen doen daarover de ronde. En met media die zich uit de naad lopen om de gevestigde elite naar de mond te praten, blijft het lastig om je eigen positie te bepalen. Zelf ben ik niet erg filosofisch ingesteld. Ik geloof in het gezonde verstand en in feiten. Niet dat ik er vanuit ga dat ik alles al weet, maar ik haak gewoon af als de verhalen al te wild worden. Haarkloverij over het Absolute Kwaad, buitenaardse wezens en de CIA laat ik graag over aan de specialisten. Ik heb wel wat beters te doen. Voor de dagelijkse portie ellende komt men meer dan genoeg aan zijn trekken bij de ‘gemanipuleerde media’ en een gezonde dosis alternatief nieuws. Soms een boekje lezen over het één of het ander kan uiteraard ook geen kwaad.

Bij uitgeverij de Papieren Tijger kwam onlangs een pamflet uit van Fred Hamburg, docent besliskunde en actief in de Stichting Medische Ethiek. Het langwerpige en daardoor in het oogspringende boekje gaat gebukt onder de titel, "Pax Americana: Een essay over politieke oorlog, terreur en mediamanipulatie." Dat belooft wat! Al krijg ik al direct akelige kriebels bij kreten als "poltieke oorlog".

"Ten prooi gevallen aan de manipulaties door de media"

Het is misschien beter er niet omheen te draaien. Fred Hamburg kan niet schrijven. Hij doet een poging om die verwarrende wereld waarin we leven samen te vatten in een pamflet. De titel suggereert dat het over Amerika gaat, the good ol’ US of A. Het is terecht dat Hamburg zich daar zorgen over maakt. Het is geen prettige wereld waar we in leven. Maar de manier waarop Hamburg zijn onrust tentoonspreidt daar valt weinig brood van te bakken. Het begint al met de presentatie van de feiten. Er valt nauwelijks enige lijn in te ontdekken. Kris-kras door elkaar wordt het heden en (recente) verleden van de enige overgebleven supermacht gepresenteerd met als enige doel te laten zien dat ze fout en oppermachtig zijn. Maar het meeste daarvan is bekend, of mag bekend worden verondersteld. Hamburg is er echter van overtuigd dat hij één van de weinige is die er van op de hoogte is. Even een citaatje (blz. 53):

"De stichting van dit totalitaire Amerikaanse wereldrijk is op korte termijn niet meer te voorkomen, ook al is het een wanhoopsdaad van een cultuur in ontbinding. Een belangrijke factor hierin zal zijn dat de inwoners van de Europese Gemeenschap, net als de burgers van nazi-Duitsland, niet de morele moed hebben gehad zich te bekeren tot de theorie van de waarheid. Want door het pragmatisme, dat afziet van de waarheid, zijn ze ten prooi gevallen aan de manipulaties door de media. Uiteindelijk had men ook niet meer de wil om de deceptie en desinformatie te weerstaan. Daarom kon men niet bevroeden dat – onder het mom van mensenrechten en strijd tegen terreur – doelen werden gediend die alleen waren en zijn te begrijpen vanuit een Amerikaanse mondiale hegemonie. Men zag vooral ook niet de wortel van deze morele neergang: de hedonistische richting van een samenleving zonder geloof of doel."

Hamburg spreekt in de verleden tijd. Het is al gebeurd, er valt niets meer aan te doen. Jammer, maar helaas. Maar niet getreurd. Hamburg verzekert ons aan het einde van zijn warrige betoog dat de VS van binnenuit zullen worden vernietigd door "politieke onrust, het economisch verval en de culturele decadentie." Klaarblijkelijk heeft de wanhoop zo vernietigend bij hem toegeslagen, dat hij zich ook niet meer kan voorstellen dat er nog iets tegen valt te beginnen. Hamburg heeft er geen enkel oog voor dat er de afgelopen 5 jaar over de hele wereld een beweging is opgekomen, die zich sinds lange tijd weer druk maakt over wat er gebeurt in de wereld. En met succes. Twaalf jaar geleden toen Bush senior op de televisie de aanval op Irak bekend maakte, en en passant ook nog even zijn ideeën over de "Nieuwe Wereldorde" presenteerde, was er nauwelijks verzet. In Nederland konden zo’n honderd alternatieve types elkaar vinden bij de Amerikaanse ambassade en ook in de rest van de wereld stelde het verzet niet veel voor. Er kwamen zo’n 200.000 Irakezen om en er was nauwelijks iemand die er om maalde. Dat is nu echt anders. Het is ook geen toeval dat de New York Times nog twee supermachten signaleert in de wereld, de Verenigde Staten en de publieke opinie. Dat is geen grap. Hamburg, en velen met hem, zien gewoon niet dat er vergeleken met 12 jaar geleden veel is veranderd. Het rommelde al voor 11 september 2001, maar daarna is het verzet alleen maar toegenomen. Misschien dat Bush junior met veel bravoure de wereld tegemoet treedt, maar hij vindt een wereld die totaal anders is dan die van zijn pappie. Daarmee wil ik overigens niet suggereren dat alles wel oké is en dat we met zijn allen op onze luie reten moeten gaan zitten.

"Wreedheden zijn van alle tijden, evenals de intellectuele rechtvaardigingen ervan."

Het lijkt erop dat Hamburg zelf net komt kijken. Moet je dit eens lezen (blz 15): "Sinds 11 september 2001 is overduidelijk geworden dat Amerika de wereldmacht ambieert en iedereen wil kunnen doden die het land ook maar enigszins hindert." Misschien dat het overduidelijk is voor Fred Hamburg sinds 11 september, maar voor heel veel mensen is dit toch al wat langer bekend. Er is ondertussen toch al een flinke bibliotheek vol geschreven over de rol van de VS in de wereld sinds de Tweede Wereldoorlog.

Dan zijn er nog twee verontrustende zaken. Ondanks zijn fatalisme over het "totalitaire Amerikaanse wereldrijk" en zijn overvloedig uitgedoste feitenparade komt hij met de meest merkwaardige redeneringen.

"De aanvalsoorlog tegen Servië (…) was niet alleen in strijd met het internationaal recht, maar vooral ook irrationeel omdat ze, via het manipulatieve emotionalisme van ‘de mensenrechten’ minstens evenveel leed teweegbracht als de veroorzakers ervan beweerden te voorkomen." (blz. 13, zijn cursivering).

Kan iemand me vertellen waarom Hamburg dit als "irrationeel" bestempelt? Dat kan alleen maar wanneer je de propagandaverhaaltjes van Clinton en Blair serieus neemt. Misschien dat het "manipulatieve emotionalisme" (wat dat dan ook mag betekenen) meer effect op hem heeft gehad dan hij zelf beseft.

Het andere verontrustende is dat hij dit "totalitaire Amerikaanse wereldrijk" voorstelt alsof het een groot complot is. Er is geen complot. De VS is het machtigste land ter wereld. Zij hebben dientengevolge de afgelopen vijftig jaar verreweg de grootste vinger in de pap gehad als het gaat om het bevorderen van internationale moord en doodslag, corruptie, economische terreur en al dat soort dingen. Maar dat vloeit voort uit het feit dat ze de grootsten en machtigsten op aarde zijn. De intenties van Bush en de zijnen worden luid en duidelijk naar voren gebracht. Ze voelen zich oppermachtig en handelen daar naar. In de 17e eeuw waren het de Hollanders die in de internationale arena de toon zetten. Grondlegger van het internationaal recht was onze eigen boekenkistheld Hugo de Groot die vaststelde dat "de meest rechtvaardige oorlog de oorlog tegen wilde beesten is; direct daarna de oorlog tegen mensen die zijn als beesten." Wreedheden zijn van alle tijden, evenals de intellectuele rechtvaardigingen ervan.

Volgens Hamburg worden we gemanipuleerd door de media. Hij haalt daar uitstekende voorbeelden voor aan. Maar als hij ons probeert uit te leggen hoe dit in zijn werk gaat, dan smijt hij er simpelweg een term als "mediacratie" tegenaan en blijft hij wederom steken in simplistische complotverhalen: "Voor deze manipulatie beschikt de moderne staat over alle opinieorgels van de informatiemaatschappij." We willen graag weten hoe "de moderne staat" te werk gaat. Volslagen kritiekloos worden ook de complotverhalen over CIA-betrokkenheid bij de aanslagen van de aanslagen van 11 september. "Zou men deze hele zaak objectief en rationeel willen beoordelen, dan zou men allereerst moeten vaststellen dat het vrijwel uitgesloten is dat een aanval zoals op de 11e september plaatsvond, georganiseerd zou kunnen zijn door een geïsoleerd en relatief kleine groep mensen." (blz. 33). Hij citeert drie mensen die hun sporen hebben verdiend in staatszaken op hoog niveau, zoals de Duitse oud-minister Andrea von Bülow, die betwijfelen dat aan Bin Laden gelinkte groepen voor zo een complexe operatie verantwoordelijk kunnen zijn. Onze docent besliskunde acht de kans "onwaarschijnlijk klein (dus kleiner dan, zeg, 5 procent)." Je ziet hem haast de vinger in de lucht steken, om te zien which way the wind blows, zoals Bob Dylan zong.

"zo’n ‘complexe operatie’ als 9-11 niet kan ontspruiten ‘aan het brein van een duivelse man in een grot’."

Maar is het echt nou zo onaannemelijk dat er groepen in het Midden-Oosten zijn, die denken dat je door middel van dit soort terreur je politieke doelen kunt bereiken? Ik denk het niet. Meer dan twintig jaar geleden, in 1979, werd begonnen met de oprichting van dit soort groepen "vrijheidsstrijders" door de geheime diensten van Pakistan, Saudi-Arabië, Egypte en de VS, om tegen de communisten in Afghanistan te vechten. Al in 1981 besloot één van de "vrijheidsstrijders" om de Egyptische president Sadat dood te schieten, nota bene één van de meest vurige ondersteuners van deze terreurnetwerken. In de wereld van de inlichtingendiensten wordt dit "blowback" genoemd. Het wapen dat je bouwt, blaast zich op in je eigen gezicht. Hamburg neemt ook klakkeloos complotverhalen over de Oklahoma-bomaanslag over. Timothy McVeigh zou niet veel meer dan een "nuttige idioot" zijn. Het zou een "inside job" zijn geweest "met opzettelijke Midden-Oosten signatuur." (blz. 60, noot 78) We zouden graag willen weten wat Hamburg bedoelt met die "opzettelijke Midden-Oosten signatuur." Hij geeft daarover geen enkele hint. Dat de Amerikaanse media een Pavlov-reactie vertonen als er gebouwen met mensen er in worden opgeblazen en direct beginnen te kakelen over een typische "Midden-Oosten signatuur," is een verontrustend fenomeen. Nogmaals, het is niet duidelijk wat Hamburg bedoelt, maar soortgelijke vooroordelen zijn ook terug te vinden in de verhalen over het feit dat zo’n "complexe operatie" als 9-11 niet kan ontspruiten "aan het brein van een duivelse man in een grot."

Hamburg leunt voor zijn 9-11 complotverhalen zwaar op het boekje van Peter Franssen, "11 september: Waarom de kapers vrij spel kregen." Kijk. Dat is geheel andere koek. Franssen kan namelijk wel schrijven. Hij schetst de banden met Bin Laden, gaat uitgebreid in op de achtergronden van de Amerikaanse buitenlandse politiek en schetst motieven en omstandigheden, waaruit naar voren komt dat het inderdaad mogelijk is dat de kapers opzettelijk vrij spel kregen. Het enige dat naar mijn idee mist, is het daadwerkelijke bewijs. Bovendien is er de aanname dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten perfect opererende organisaties zijn die geen fouten maken, alleswetend zijn en de volledige controle hebben. Dat is gewoon niet zo. Het doet me denken aan dat verhaal van de beweging van de 2e juni, een stadsguerrillabeweging uit Duitsland in de jaren ’60 en ‘70, die hadden besloten om een NAVO-gebouw in Berlijn op te blazen. Het enige probleem was dat de explosieven nog van West-Duitsland naar Berlijn moesten worden gebracht over de waarschijnlijk best bewaakte grenzen van die tijd. Na uren vergaderen was er nog steeds geen oplossing in zicht, totdat Frits Teufel zei: ‘Laat mij dat maar doen’. Hij schilderde zijn 2-Chevaux, ook wel Eend genoemd, in de meest wilde oorlogskleuren en schreef erop "Waffentransport". De douaniers aan beide zijden van het ijzeren gordijn lachten zich een kriek toen die rare hippie ("ha, ha, waffentransport") volgeladen met explosieven van West- naar Oost-Duitsland en vervolgens nogmaals de grens over West-Berlijn binnen tufte. Niemand kwam op het idee hem te controleren. Was dat een complot van de gezamenlijke geheime diensten? Ik dacht van niet.

"Vooral in Amerika geloven de mensen gewoon wat de pers hun voorhoudt"

Het aardige aan complotten is dat ze de boodschap bevatten dat er daarbuiten een wereld is die zo verschrikkelijk kwaadaardig en goed georganiseerd is dat er voor gewone mensen niets mee te beginnen valt. De alomtegenwoordigheid van het kwaad in de vorm van "terrorisme" of een "Axis of Evil" wordt door Bush gebruikt om allerlei democratische procedures aan de kant te schuiven: ‘Dit complot is zo duivels dat we zijn genoodzaakt allerlei draconische maatregelen te nemen: we moeten iedereen controleren, ons leger uitbreiden om de terroristische nesten uit te roken. Enzovoorts. Laat het maar aan ons over.’ Zoals we van Bush bewijs eisen voordat hij aan zijn kruistocht tegen het kwaad begint, zou dat voor onszelf evenzeer moeten gelden. Hamburg stelt:

"Uiteindelijk hangt natuurlijk alles af van wat men bereid is te geloven. De manipulaties door de media spelen daarin een doorslaggevende rol. Vooral in Amerika geloven de mensen gewoon wat de pers hun voorhoudt" (blz. 42).

En wijzelf dan? Zijn wij willoze wezens ten prooi aan de manipulaties door de media? En is het alternatief daarop om zelf de mensen te manipuleren?

Complotverhalen werken verlammend, of ze nu door Bush de wereld in worden geholpen zonder enig bewijs of door hen die daar hun afschuw over uitspreken. We moeten begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt en proberen om daar verandering in te brengen. Het in complotten verhulde fatalisme van Hamburg betekent niets anders dan overgave en overgave betekent eenvoudigweg dat Bush en de zijnen hun meest radikale programma’s zullen kunnen doorvoeren.

De vraag is natuurlijk waarom Hamburg zijn pamflet heeft geschreven en voor wie. Als je er al van overtuigd bent dat de "stichting van het totalitaire Amerikaanse wereldrijk" toch niet meer tegen te houden is en de door de "media-gemanipuleerde Nederlanders" niet in staat zijn om te zien wat er gebeurt, - laat staan dat ze zich zullen verzetten - dan lijkt het me volslagen nutteloos om een pamflet te schrijven en ook nog uit te geven. Maar goed, het is niet onopgemerkt gebleven.

-Fred Hamburg, ‘De Pax Americana. Een essy over politieke oorlog, terreur en mediamanipulatie’, Uitgeverij Papieren Tijger, 63 blz..

-Peter Franssen i.s.m. Pol De Vos, ’11 september. Waarom de kapers vrij spel kregen’, EPO, 183 blz.

[Kadertje]

Een complotverhaal

Fred Hamburg is docent besliskunde, een studieprogramma dat door de CIA in het begin van de jaren ‘60 aan de West-Europese universiteiten werd geïntroduceerd om de meer menselijke benadering van de wetenschap aan de Europese universiteiten weg te drukken en te vervangen door een meer zakelijke en imperialistische. Hamburg is ook actief in de Stichting Medische Ethiek, die een poging doet om, geïnspireerd op Mein Kampf en de praktijk van de nazi’s en het Derde Rijk, de heiligheid van het menselijk leven op dusdanige wijze te interpreteren dat uiteindelijk het woord "genocide" zal worden vervangen door de meer neutrale term "medische ingrepen" op basis van "wilsbekwaamheid" en "noodzakelijkheid’. Bovendien is Fred Hamburg de schrijver van het pamflet: "De Pax Americana", een boekje waarin hij uiteenzet dat delen van de CIA (en geheimzinnige anderen, misschien zelfs wel Bin Laden) betrokken zijn geweest bij de aanslagen van 11 september. Het is vrijwel zeker dat Hamburg werkt voor de CIA. Het door hem geschreven pamflet is uiteraard bedoeld om iedereen verschrikkelijk bang te maken voor de Moederorganisatie, zoals de CIA door ingewijden wordt genoemd, en ervan te overtuigen dat het absoluut geen zin heeft om ooit nog ergens iets aan te doen. Zoals hij het zelf zegt: "De stichting van dit totalitaire Amerikaanse wereldrijk is op de korte termijn niet meer te voorkomen." (Zie voor dit alles: http://suggestion.com, www.medischeethiekvoornazis.nl, worldconquestforbeginners.org en de website van de CIA op cia.gov Voor ontluisterende foto’s van ‘Freddieboy’ met de grootgeschapen CIA-agent ‘Dave’ in een darkroom op de kloveniersburgwal, zie forcesofdark.nl).Terug