Onze achtergronden

"De nationalist keurt niet alleen de door eigen zijde begane gruweldaden niet af, hij heeft het opmerkelijke vermogen om er zelfs niets over te horen. () Onverschilligheid jegens de objectieve waarheid wordt in de hand gewerkt door het ene deel van de wereld af te schermen van het andere. Dat maakt het moeilijker en moeilijker om te ontdekken wat er in werkelijkheid gebeurt. Er heerst vaak oprechte twijfel over de meest kolossale gebeurtenissen."

 

George Orwell, Notes on Nationalism, mei 1945Terug