Onze achtergronden
- (oorlogs) propaganda

"Waar gaat het om in de journalistiek? Het kritisch bekijken van de macht en de verschillende machtscentra" - Amira Hass, geciteerd door Robert Fisk in "Amira Hass: life under Israeli occupation-by an Israeli" in The Independent, 26 augustus 2001

"Het is makkelijker om over mensen te heersen als zij niet in de gaten hebben dat zij overheerst worden. Gekoloniseerden en kolonialisten weten beide dat overheersing niet alleen gebasseerd is op fysieke overmacht. Controle over de harten en gedachten volgen de militaire verovering. Daarom moet elk rijk dat wil overleven de gedachten van zijn onderdanen zien te winnen" - Ignacio Ramonet in "The control of pleasure" in Le Monde diplomatique, mei 2000

"In oorlogstijd is de waarheid zo waardevol en belangrijk dat zij altijd beschermd zou moeten worden door een bodyguard van leugens" - Winston ChurchillTerug