Wat niet mocht...

Een overzicht van censuur, ernstige en minder ernstige gevallen van vrijheidsbeknotting in Nederland

27 november 2002 De Amsterdamse politie heeft weer een grote groep illegalen, in totaal 25 Bulgaren en Roemenen, opgepakt en het land uitgezet zonder enige vorm van proces. Zij zouden met criminele activiteiten in hun onderhoud voorzien. De maandag daarvoor had de politie al 90 Bulgaren en Roemenen aangehouden. Om te voorkomen dat de illegalen snel terugkeren naar Nederland, moeten ze voor een bepaalde tijd hun paspoort in het land van herkomst inleveren.

27 november 2002 De Turkse gemeenschap in het Groningse Hoogezand en het anti-discriminatiebureau Friesland hebben bij de Raad voor de Journalistiek (RvdJ) een klacht ingediend tegen De Telegraaf. De klagers willen dat de RvdJ de berichtgeving van het dagblad over de vermeende Turkse groepsverkrachting in Hoogezand beoordeelt.

2 december 2002 De Amsterdamse politie heeft voor de eerste keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid preventief te fouilleren zonder concrete verdenking tegen individuen. Op de Wallen en in de Bijlmer fouilleerde de politie in totaal 1600 passanten, waarvan er 27 zijn gearresteerd. De agenten hebben 44 messen, een aantal overige wapens, drugs en vuurwerk in beslag genomen. De burgemeester en de officier van justitie bepalen waar en wanneer de acties worden gehouden. Een week voor de eerste fouilleeractie had de gemeenteraad toestemming gegeven tot aanpassing van de politieverordering met dit doel. In Rotterdam gebeurde dit al in september.

3 december 2002 De Tweede-Kamerfractie van het CDA wil dat de Onderwijsinspectie de bevoegdheid krijgt godsdienstlessen te controleren. Voorheen was zij hier tegen, vanwege het gevaar van bedreiging van de godsdienstvrijheid. De rest van de Kamer is al langer voorstander van toezicht. De inspectie zou moeten gaan controleren of scholen aanzetten tot haat. Aanleiding voor de wijziging van het CDA-standpunt is een rapport dat de Onderwijsinspectie recentelijk publiceerde over het islamitisch onderwijs in Nederland. Daarin staat dat 3 van de 37 scholen de integratie niet of onvoldoende bevorderen. Over vijftien scholen bestaan twijfels. De Tweede Kamer uitte kritiek op het rapport, omdat het een te troebel beeld zou geven. VVD-leider Zalm pleitte zelfs voor het van overheidswege ontmoedigen van het stichten van islamitische scholen, omdat deze scholen volgens hem geen bijdrage leveren aan de integratie van allochtone kinderen...

4 december 2002 Ook de gemeente Heerlen gaat preventief fouilleren in het centrum als wapen tegen de toenemende onveiligheid. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders een dag eerder besloten.

5 december 2002 Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een wettelijk verbod op terroristische organisaties die prijken op een zwarte lijst van de Europese Unie. Probleem is echter dat vaak Koerdische naaiclubjes en onschuldige Afghaanse huisvrouwenverenigingen, in ieder geval groeperingen zonder terroristische achtergrond, worden aangemerkt als terroristische groeperingen. Een rechter zou eerst moeten bepalen of een organisatie terroristisch is, alvorens deze te verbieden. (is die laatste zin commentaar of feit?)

7 december 2002 Mathieu Wolfs moet voor de rechter verschijnen. Wolfs is de klokkenluider die onthulde dat het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft al anderhalf jaar een legionellaprobleem verhult. Wolfs' opdrachtgever, ingenieursbureau Deerns in Rijswijk, heeft een kort geding aangespannen waarin op straffe van 100.000 euro wordt geŽist dat hij geen vertrouwelijke informatie meer in de publiciteit brengt. Wolfs deed zijn onthulling in het Tros-programma Radar. Hij ontdekte in het ziekenhuis dat uit intern onderzoek hoge concentraties legionella in de waterleidingen waren gebleken (van het type dat op de Flora in Bovenkarspel 32 doden eiste). Het ziekenhuis had niet juist gehandeld door inspectie en patiŽnten niet te informeren. Deerns: "Voor ons is hij [Wolfs] geen klokkenluider, maar iemand die zich niet aan zijn afspraak houdt".

9 december 2002 De Egyptische asielzoeker Osama Rushdie Ali Kalifa heeft bij de politie aangifte gedaan tegen De Telegraaf wegens smaad en laster. De zaterdag ervoor stond op de voorpagina van de krant het bericht dat 'Nederland van de Zeeuwse Osama af wil'. Volgens De Telegraaf wil de IND Osama Rushdie tot 'ongewenst persoon' laten verklaren, die wegens 'misdaden tegen de menselijkheid' het land uit moet. De Egyptenaar ontkent de beschuldigingen. Hij zegt dat de publicatie hem in zijn goede naam en eer heeft aangetast en dat ze de veiligheid van hem en zijn gezin (dat de Nederlandse nationaliteit heeft) in gevaar heeft gebracht. Osama wordt door Egypte beschouwd als een van de veertien meest gezochte terroristen. Het land heeft dan ook meerdere keren om uitlevering gevraagd, maar dat is niet mogelijk omdat er tussen Nederland en Egypte geen uitleveringsverdrag bestaat.

10 december 2002 De Nederlandse Spoorwegen en HP/De Tijd weigeren de advertentie van de kerstcampagne van de Dierenbescherming te plaatsen. Deze toont de heilige maagd Maria met in haar armen een dood konijn. De Dierenbescherming wil met de advertentie de consument bewust maken van wat zij 'de verborgen bioindustrie' noemt. De NS weigeren omdat zij voorzien dat hun reizigers de advertentie 'aanstootgevend' zullen vinden. De redactie van HP/De Tijd verklaart dat ze al een advertentie van de Dierenbescherming in het kerstnummer heeft gepubliceerd: "ťťn vonden we wel genoeg."

13 december 2002 De Helmondse politie is het niet eens met de manier waarop zij is afgeschilderd in een artikel in het Eindhovens Dagblad over de gewelddadige beroving van een invalide vrouw. Volgens de berichtgeving zou de politie de zaak niet al te netjes hebben afgehandeld. Het dagblad weigerde een rectificatie en wilde evenmin een ingezonden brief plaatsen. Daarom besloten de dienders een grote advertentie in het dagblad te plaatsen waarin zij hun versie van het verhaal doen.

18 december 2002 Minister de Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken roept de Egyptische ambassadeur Wagieh Hanafi op het matje, omdat de Egyptische staatstelevisie een tvserie uitzendt met antisemitische tendensen. De ruim veertig delen tellende serie 'Ruiter zonder paard' is gebaseerd op het geschrift 'Protocollen van de Wijzen van Zion' (een antisemitisch pamflet dat eind 19e eeuw opdook in Rusland) dat wilde doen geloven dat de joden uit waren op wereldheerschappij en vernietiging van het christendom. De serie is inmiddels aangekocht door zeventien Arabische omroepen en is ook in Nederland te ontvangen. Egypte zal indien nodig via de mensenrechtenparagraaf in het associatieverdrag van de EU met Egypte 'aangepakt worden'. >>

30 december 2002 Het rapport van commissie-Van den Haak over de beveiliging van Pim Fortuyn is gecensureerd. Op advies van de landsadvocaat heeft de commissie details omtrent Pims seksleven weggelaten. Zijn seksuele gedrag wordt in zeer algemene termen beschreven, waarschijnlijk om de leden van de onderzoekscommissie te vrijwaren van claims. De Tweede-Kamerfractie van de LPF en Marten Fortuyn eisen opheldering over de "vermeende censuur".

3 januari 2002 De Dierenbescherming moet van de rechter een persbericht over het proefdiercentrum BPRC in Rijswijk rectificeren. In haar persbericht van 28 december stelde de Dierenbescherming dat het Biomedical Primate Research Center handelt in strijd met het kabinetsbesluit dat proeven op chimpansees per 1 januari 2003 zou verbieden. Maar van dat kabinetsbesluit is volgens de rechtbankpresident helemaal geen sprake. Het kort geding waarvan dit de uitkomst is, was aangespannen door de Dierenbescherming zelf tegen het proefdiercentrum.

10 januari 2002 Minister van Justitie Donner heeft plannen om een algemene identificatieplicht in te voeren. Vooralsnog kan de politie alleen gebruik maken van de identificatieplicht in geval van een verdachte en in een paar bijzondere gevallen zoals controle van het rijbewijs. Ook in Nederland wordt de War on Terrorisme gebruikt om de macht van overheid uit te breiden.

10 januari 2002 Een 12-jarige Marokkaanse leerlinge van de protestants-christelijke TimotheŁsschool zit al een kleine week op de kamer van de directeur omdat ze met haar hoofddoek op niet de klas in mag. Het Meldpunt Discriminatie Amsterdam (MDA) heeft een klacht binnen gekregen over de school. Scholen hebben niet het recht leerlingen die in de klas een hoofddoekje dragen, te weigeren, aldus het MDA. Volgens minister Van der Hoeven (CDA) van Onderwijs doet de school echter niets verkeerd: "Als een school dat afspreekt in de reglementen dan houd je je daaraan".

10 januari 2002 Ongeveer zeventig asielzoekers op Ameland blijven weigeren de aanvullende opvangcentra (AVO's) op het eiland te verlaten. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft hun voorstel om twee van de drie AVO's een half jaar langer open te laten, afgewezen en dreigt met een kort geding. Het COA wil de asielzoekers verplaatsen naar grote opvangcentra in Noordoost-Friesland, deze zijn namelijk veel goedkoper dan de AVO's op Ameland. De asielzoekers kregen 48 uur de tijd van het COA om alsnog te vertrekken. Ook de eilandbevolking ondersteunt het verzoek van de asielzoekers.

13 januari 2002 De statenfractie van ChristenUnie/SGP roept theaterliefhebbers in Friesland op om de voorstelling De Aankondiging te mijden. Zij vinden de voorstelling 'godslasterlijk' omdat er een Fries gezin in wordt opgevoerd waarvan de zoon zichzelf Christus waant en de ouders gelijkenis vertonen met Jozef en Maria.

13 januari 2003 In Nederland zal binnenkort de Auteurswet uit 1912 worden aangepast aan het digitale tijdperk. Deze wet lijkt sterk op de Amerikaanse DMCA wetgeving, de Digital Millenium Copyright Act. Zij is bedoeld om piraterij te voorkomen, maar wordt daar ook gebruikt om particulieren en wetenschappers te vervolgen. Onderzoeker Niels Ferguson uit Amsterdam, die zich bezighoudt met de beveiliging van digitale video en daarin enkele lekken heeft ontdekt, durft zijn resultaten niet te publiceren omdat hij dan niet meer naar de VS kan reizen. Binnenkort zal het in Nederland ook strafbaar zijn, net als het maken van software en hardware om computerbeveiligingen te doorbreken.

16 januari 2003 De bibliotheek van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO) te Leiden laat sinds begin dit jaar geen bezoekers meer toe die om religieuze redenen overjassen tot op de enkels dragen. De regel is namelijk dat men met een jas niet naar binnen mag. Bibliothecaris De VriesHeeroma beargumenteert: "Zo hebben we ook de regel dat je schoeisel moet dragen. Straks komt er iemand die vanwege zijn geloof op blote voeten rondloopt". In de naastgelegen UB zijn de jassen wel toegestaan.

16 januari 2002 De Volkskrant, Het Parool en Trouw hebben een 3 in 1 mini-advertentie van Bureau Zwart?Werk geweigerd. Zwart?Werk komt op voor mensen die de door vreemdelingenwetgeving buiten de wet worden heeft geplaatst, door werk en onderkomen in het informele circuit voor hen te regelen. De eerste keer beweerden de kranten de opdracht "niet te kunnen vinden". De tweedekeer werd Zwart?Werk 2 uur later gebeld met de mededeling dat de opdracht niet zou worden geplaatst omdat het oproepen tot zwartwerk tegen de wet zou indruisen. Bureau Zwart?Werk verklaarde "razend" te zijn en citeerde ter verduidelijking de filosofe Hanna Ahrend: "Wanneer politici en staten mensen buiten het recht plaatsen en illegaal verklaren begint de politieke barbarij; dan is het nog een kleine stap naar deportatie en moord."

20 januari 2003 De Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) en energiebedrijf Essent hebben aan de provincie laten weten dat de Limburgse Nutsbedrijven ook in de toekomst gezinnen met betalingsachterstand zullen afsluiten. Daarmee weigeren zij een motie van Provinciale Staten uit te voeren. Deze hadden de Nutsbedrijven gevraagd gezinnen met kinderen niet af te sluiten van water, omdat in juli in Roermond bij een brand zes kinderen omkwamen.

24 januari 2003 Het ROC in Amsterdam heeft drie gesluierde meisjes door de politie het schoolgebouw uit laten zetten. Ankie Verlaan, voorzitter van het ROC, had eerder al aangekondigd dat ze tot verwijdering zou overgaan omdat de "communicatie" er onder zou leiden. Verlaan begrijpt wel wat het probleem van de meisjes is: "Ze voelen zich buitengesloten in onze samenleving en gebruiken de chador om hun verzet te tonen." De rechter zal moeten bepalen of de onderwijskundige argumenten zwaarder wegen dan de in de grondwet vastgelegde vrijheid van godsdienst en artikel 1, het recht op gelijke behandeling.

27 januari 2003 Moslimorganisaties willen dat het OM onderzoekt of de uitspraken van aankomend Kamerlid Ayaan Hirsi Ali over de profeet strafbaar zijn. Hirsi Ali noemde de profeet, naar westerse maatstaven gemeten, "pervers" en "een tiran". De organisaties hebben de VVD verzocht Hirsi Ali als kamerlid terug te trekken. Ook willen zij dat zij haar uitspraken terugneemt.

29 januari 2003 Een uitgeprocedeerd asielzoekersgezin uit Kosovo is afgelopen week van hun bed gelicht. Ze zijn overgebracht naar een uitzetcentrum voor illegalen. Vader, moeder en twee kinderen werden door politiemensen in kogelvrije vesten uit hun huis gehaald. Ze kregen twintig minuten de tijd om zich aan te kleden. Het gezin woonde al vijf jaar in 's Graveland.Terug