Binnenhof ingericht volgens Feng Shui

Extra! 7 febr. 2003 Chinese Feng Shui masters hebben eind vorig jaar al geconstateerd dat het vernieuwde Binnenhof te veel rechte lijnen en scherpe hoeken bevat. Zoals bekend trekken deze veel negatieve Chi aan, wat weliswaar door de vele spiegels enigszins afgeleid en weerkaatst wordt, maar dat toch voor een boel narigheid kan zorgen. Piet de Veer, de voorzitter van de FS-masters verklaarde dat de strubbelingen rond het laatste kabinet dan ook "puur en alleen uit de inrichting van hun werkplek" te verklaren was. De zes Wijzen schrijven gisteren in een brief aan demissionair premier Balkenende dat hij kan formeren wat hij wil, maar dat ook een volgend kabinet de rit nooit uit kan zitten. Zij raden de geavanceerde "flying star ki" methode aan omdat die ook de factor TIJD betrekt. “Met deze methode kan achterhaald worden welke sectoren van een gebouw in welke periode (on)gunstig worden beïnvloed. Dit stelt ons in staat de gelukkige 'sterren' optimaal te benutten/ stimuleren en de 'pechplekken' te verwakken”, aldus een citaat uit de brief.

Feng Shui gaat uit van de eeuwenoude 5 elementen Water, Vuur, Aarde, Plastic en Stront. Volgens de masters zouden met name de laatste twee elementen in het Binnenhof te zeer overheersen waardoor de negatieve Chi gewoon zijn gangetje kan gaan. Het water voor het gebouw is op zich goed, maar mist "een goede stroming." Water achter een gebouw is natuurlijk een doodzonde en garandeert ellende. Het water moet in een flauwe bocht naar het gebouw toelopen of min of meer om de voorkant van het Binnenhof heen stromen.

Een andere aanbeveling was geen boom recht voor de voordeur te plaatsen en bij voorkeur ook geen lantaarnpaal. De Sheng Fui’isten meenden dat dit ook voor een Bomhoff gold. Aangezien hijaltijd recht op de voordeur afliep in plaats van waggelend zoals veel andere kabinetsleden kón dit kabinet gewoon niet anders dan vallen. Wie de FS-masters had gevraagd naar hun mening wordt nog onderzocht.

 Terug