Check this out!

Yesmen zaaien verwarring via internet

door Frans Bieckmann

Wie zich verdiept in de discussie over vrijhandel zal regelmatig de website van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) bezoeken. Overzichtelijk, sober vormgegeven, niet te vol, korte nieuwsberichten, een agenda en doorklikmogelijkheden. Als je de site1 dus weer eens snel scant, zie je niets bijzonders. Maar sinds 20 mei 2002 opende die site plotseling met een bijzonder nieuwsbericht: ‘WTO to announce schedule for disbanding’. Daarna wordt uitgelegd dat de WTO na een uitgebreide evaluatie van het huidige vrijhandelsbeleid en de effecten daarvan op ontwikkelingslanden, besloten heeft in vier maanden al zijn activiteiten stop te zetten. ‘De WTO komt terug als een nieuw handelsorgaan dat ervoor zorgt dat handel de armen echt ten goede komt.’
Diezelfde boodschap droeg een WTO-vertegenwoordiger uit op een conferentie van accountants in Sydney, Australië, op 21 mei. De eerste stap was verplaatsing van het WTO-hoofdkwartier van Genève naar een arm land. Persberichten werden uitgestuurd, media wierpen zich erop en in het Canadese parlement werden vragen gesteld, zo is te lezen in een artikel op de nieuwe Nederlandse verzamelsite van de globaliseringsbeweging www.globalinfo.nl (met vooral veel achtergrondartikelen).2
De hele gebeurtenis bleek een actie te zijn van de yesmen 3 een los verband van actievoerders die onder meer via internet verwarring zaaien. Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop zij dat doen, klik heen en weer tussen www.gatt.org en www.wto.org (en lees aandachtig!). Het is een subtiele manier van actievoeren, die zich in de globaliseringbeweging steeds verder verspreid (zie bijvoorbeeld de lijst met voorbeelden op www.rtmark.com, met onder ‘past projects’ onder meer de activiteiten van de yesmen). Het principe is veel ouder: al sinds dada en de situationisten4, later kwamen provo in Nederland en de Duitse Spassguerrilla, wordt via het ‘inbreken’ of hacken van bestaande culturele of politieke praktijken geprobeerd het publiek op het verkeerde been te zetten. Kleine wijzigingen of omkeringen worden aangebracht, waardoor de inhoud absurd begint te lijken – met het idee dat mensen daarmee aan het denken gezet worden over de praktijken van de betreffende organisatie – of ineens het tegendeel aantoont. Vaak zijn tegenwoordig ook multinationals het doelwit van dergelijke actiegroepen, zoals bijvoorbeeld de ‘Adbusters’. 5
Voor wie dit alles maar destructief vindt en wil weten wat ‘ze nou eigenlijk willen’, het is niet alleen misleiding en het zaaien van twijfel. Klik op www.gatt.org door op de ‘press release’ van het nieuws over de opheffing van de WTO, en vervolgens op ‘numerous studies’; een lijst met bronnen en links verschijnt naar artikelen en documenten van ondermeer de Wereldbank, de VN, de Financial Times en Unctad, die de stelling van de websitemakers onderbouwen dat de huidige globalisering leidt tot meer ongelijkheid en armoede.

Dit stuk verscheen eerder in Vice Versa, vakblad voor ontwikkelingssamenwerking, jaargang 36 2002/3

Hyper-Noten

1   www.gatt.org
2   www.globalinfo.nl/article/articleview/35/1/2/
3   www.theyesmen.org
4   zie ook een artikel van de ‘Autonome a.f.r.i.k.a. gruppe’ in het recent verschenen boek ‘Battling Big Business: countering greenwash, infiltration and other forms of corporate bullying' ( www.evel.nl/pandora/bbb.htm )
5   www.adbusters.org

 Terug