Wat niet mocht...

Een overzicht van censuur, ernstige en minder ernstige gevallen van vrijheidsbeknotting in Nederland

28 september 2002 Tijdens een solidariteitsconcert voor de Palestijnen in het Amsterdamse Oosterpark is Annemie Pels aangehouden door de politie.
Zij deelde flyers uit waarop de Amerikaanse president Bush vergeleken wordt met Hitler. De tenlastelegging luidt: "dat zij te Amsterdam opzettelijk het hoofd van de regering van een bevriende staat, te weten de president van de Verenigde Staten van Amerika, G.W. Bush, in het openbaar, mondeling en/of bij geschrift en/of afbeelding heeft beledigd, door in het Oosterpark aan het aldaar aanwezige publiek pamfletten uit te delen met daarop de tekst "Bush-Hitler: geen verschil". Op 10 december (de Dag van de Rechten van de Mens) moet zij voor de politierechter in Amsterdam verschijnen.

24 oktober 2002 Op dringend advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft perscentrum Nieuwspoort de presentatie van Tsjetsjeense krant The Chechen Times afgelast. De oprichters van de krant zijn leden van de Tsjetsjeense Democratische Verening in Nederland. Een Nederlandse bron in Moskou meldde dat Buitenlandse Zaken in Den Haag na zware kritiek vanuit Moskou heeft geadviseerd de presentatie van The Chechen Times af te gelasten, om geen "bilateraal probleem" te scheppen. Het ministerie in Den Haag ondersteunt de lezing van Nieuwspoort dat de afgelasting een beslissing van het perscentrum zelf was "in het belang van de publieke veiligheid". The Chechen Times is in ieder geval te lezen via www.chechenya.nl.

28 oktober 2002 Hoofden van scholen moeten verplicht worden om ouders van illegaal in Nederland verblijvende kinderen aan te geven bij de Vreemdelingendienst, opdat ze kunnen worden uitgezet. Dat stelde Tweede-Kamerlid Blok van de VVD in het actualiteitenprogramma Knevel op Zaterdag. Defence for Children International schat het aantal illegale leerlingen op 10 à 20 duizend.

31 oktober 2002 In Amsterdam is het binnenkort verboden 's nachts een breekijzer te vervoeren, te bedelen en hinderlijk alcohol te nuttigen. Als het aan de gemeente ligt worden deze verboden binnenkort opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. De APV stelt echter geen sancties op het verboden gedrag.

31 oktober 2002 Peter Olsthoorn, de hoofdredacteur van het oudste internettijdschrift van Nederland, Planet Multimedia, legt zijn functie neer. Aanleiding vormt de censuur die volgens Olsthoorn in enkele gevallen is toegepast. Hij zegt dat in het verleden een aantal kritische berichten over KPN niet geplaatst zijn. KPN is de moedermaatschappij van Planet Internet, de uitgever van Planet Multimedia.

31 oktober 2002 De SGP/ChristenUnie in Gouda wil dat de gemeente de subsidie voor de Jeugdtheaterschool Zuid-Holland intrekt. De 32 leerlingen van de Jeugdtheaterschool en twee beroepsacteurs hebben in een nieuw toneelstuk 'Adam, Eva, enzovoort' bijbelse teksten in een modern jasje gestoken. Volgens de SGP/ChristenUnie is de voorstelling "respectloos en godslasterlijk " en een "verdraaiing van de geschiedenis." De raadsleden van de SGP/ChristenUnie hebben overigens de voorstelling zelf niet gezien, maar baseren zich op krantenrecensies die naar aanleiding van de try-outs verschenen.

4 november 2002 De voorzitter van de CDA-Tweede-Kamerfractie roept, hierbij gesteund door VVD-Kamerlid Rijpstra, het Openbaar Ministerie op een onderzoek in te stellen naar drie islamitische basisscholen wegens oneigenlijk gebruik van godsdienstlessen. Mocht dit tot een veroordeling leiden, dan moeten de vergunningen van die scholen worden ingetrokken.

7 november 2002 Het Meldpunt Discriminatie Internet (MID) doet deze week nog aangifte tegen de website maroc.nl wegens antisemitische uitlatingen die door de beheerder niet of nauwelijks weg worden gehaald. Volgens directeur Ronald Eissens worden de mensen die daarover klagen ook niet netjes behandeld. De grens is volgens hem nu bereikt

9 november 2002 Verbod op demo studenten Den Haag.....

14 november 2002 Op dringend verzoek van CDA-raadslid Hans Res heeft burgemeester Job Cohen overwogen de voorstelling van de Amerikaanse DJ en oprichter van The Church of Euthanasia Chris Korda in het Amsterdamse Paradiso te verbieden. Eerder dit jaar schrapte het popfestival Lowlands Korda al van het programma. Cohen verzocht het Openbaar Ministerie de beelden te bekijken maar zij zag geen aanleiding voor een verbod. Op 13 november vindt de voorstelling toch plaats: vergezeld van een dreunende technobeat vliegen gedurende tien minuten de vliegtuigen in het WTC. Korda monteerde daar beelden doorheen van onder meer mannen die klaarkomen in het gezicht van pornosterretjes en Amerikaanse sporthelden die een doelpunt scoren.

14 november 2002 In Zwolle is een vierhonderd meter lang hek geplaatst langs een bosje dat bekendstaat als een homo-ontmoetingsplaats. Het hek is bedoeld om homoseksuele mannen te weren uit het bosje. Burgermeester Meijer was tegen de afsluiting omdat er volgens hem geen strafbare feiten worden gepleegd en er geen 'objectieve overlast' is. Omwonenden storen zich echter aan activiteiten als naaktrecreatie en seksuele handelingen. Het COC Zwolle stelde na onderzoek vast dat de klachten afkomstig zijn van een klein groepje buurtbewoners, waarvan sommigen als 'oproerkraaiers' te boek staan.

19 november 2002 In een interview met Nieuwe Revu pleit demissionair minister Nawijn van de LPF voor herinvoering van de doodstraf. Deze zou dan moeten worden toegepast wanneer iemand doelbewust en zonder enige reden iemand van het leven beroofd heeft. Als voorbeeld noemde Nawijn hierbij Volkert van der G, die verdacht wordt van de moord op Pim Fortuyn. Nawijn staat hierbij niet alleen: ook de SGP pleit al jarenlang in haar verkiezingsprogramma voor de herinvoering van de doodstraf.

19 november 2002 Wim Duisenberg en zijn vrouw Gretta zijn volgens The Wall Street Journal met de dood bedreigd. De familie zou vijandige brieven, faxen en mailtjes hebben gekregen. Gretta Duisenberg steunt als voorzitter van het platform Stop de Bezetting de Palestijnse zaak. Ze liet de laatste maanden nog wel eens van zich horen, bijvoorbeeld door op haar balkon een Palestijnse vlag uit te hangen. Ook loopt er een rechtzaak tegen haar vanwege vermeende antisemitische uitspraken. Wim Duisenberg hult zich in stilzwijgen over al deze kwesties. Het Europese Joodse Congres zegt hierover verrast te zijn.

21 november 2002 Vastgoedhandelaar Willem Endstra wil Quote 500 uit de handel laten halen. De voornaamste reden hiervoor is dat zijn foto bij de lijst met 500 meest vermogende Nederlanders staat. In het kort geding voor de Amsterdamse rechtbank oordeelt de rechter dat Quote's recht op vrije meningsuiting minder zwaar weegt dan de mogelijke risico's die publicatie van Endstra's portret zou kunnen opleveren. De vice-president van de rechtbank Amsterdam beveelt Quote dan ook om, conform de eis van Endstra, binnen drie werkdagen alle afnemers schriftelijk te berichten dat de Quote 500 editie 2002 uit de handel moet worden genomen. Quote heeft aangekondigd in beroep te gaan.

21 november 2002 Het jongerenhomoblad Expreszo roept alle homoseksuele Nederlanders op zich een dag ziek te melden en op het Binnenhof te gaan liggen. Dit naar aanleiding van de vrijspraak door de Hoge Raad van imam Khalid El-Moumni, die homoseksualiteit als een besmettelijke ziekte had aangeduid. De Hoge Raad vond dat de omstreden imam geen beledigingen had geuit en had aangezet tot haat tegen homoseksuelen. In de Gaykrant meldde Wolter Wabeke vervolgens dat er een enorme schade is aangericht aan de duidelijkheid over waarden en normen in Nederland.

21 november 2002 In het kader van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind besloten Sint en Piet een bezoek te brengen aan het Centrum voor Minderjarige Asielzoekers in Vught. De leiding van de campus stelde dit bezoek echter niet op prijs en verzocht de goedheiligman en zijn knecht de aftocht te blazen. In het centrum voor de ama's staat motivatie voor terugkeer naar hun eigen land centraal en het is dus zeker niet de bedoeling dat de kinderen integreren in de Nederlandse cultuur en in aanraking komen met tradities.

21 november 2002 Amsterdam gaat het preventief fouilleren toepassen. De gemeenteraad heeft met een ruime meerderheid ingestemd met het voorstel. Hierdoor kan de Algemeen Plaatselijke Verordening gewijzigd worden,waardoor het mogelijk wordt mensen te controleren op het bezit van wapens zonder dat er een verdenking tegen hen bestaat.

22 november 2002 De rechter heeft in een kort geding, door Willem Endstra aangespannen tegen Quote, bepaald dat het maandblad in haar decembernummer toch foto's van de omstreden vastgoedhandelaar mag publiceren. De decembereditie van het tijdschrift bevat een verhaal over Endstra's vermoedelijke banden met de onderwereld en een foto van hem in gezelschap van Willem Holleeder, een van de toenmalige ontvoerders van Freddy Heineken. Endstra wilde ook de de distributie van deze editie van Quote verbieden. De rechter draaide tevens haar vonnis van 21 november (zie boven) terug: ook de Quote 500 mag in de winkel blijven liggen.
Ook de eis van Endstra om De Telegraaf te verbieden omdat zij ook een artikel over hem in voorbereiding hadden, is door de rechter op alle punten afgewezen.Terug