Amerika: Een wankelende reus?

Zondag 10 november 2002 was het eerste deel van de documentaire ‘ De wankelende reus’ te zien bij de VPRO. In deze documentaire werd een beeld geschetst van de Amerikaanse media. 

door Eefje Jansen

In Amerika is 50% van de media in handen van zes grote ondernemingen. De grootste televisiestations, zoals CBS, NBC, ABC en CNN, zijn respectievelijk in handen van Viacom, General Electric, Disney en AOL/Time Warner. Deze mainstream media reflecteren rechtstreeks de standpunten van de regering en leveren nimmer kritiek. De mainstream media krijgen zo, volgens de journalist Mark Hertsgaard, het karakter van een propagandamachine. Amerika wordt in eigen land voorgesteld als een supermacht: groot, rijk en machtig. Hierdoor wordt de problematiek waar het land echt door geteisterd wordt, zoals de grote werkeloosheid en het ontbreken van ziektekostenverzekeringen als gevolg van de economische malaise, verdoezeld. Conservatief rechts houdt scherp toezicht op wat er wel en niet uitgezonden mag worden. Volgens de hoofdredactrice van het politieke weekblad The Nation is er sinds 11 september een zwarte lijst opgesteld door een bond ter bescherming van de universiteit, waarvan Lynne Cheney (de vrouw van de vice-president) medevoorzitter is. Verschillende columnisten en journalisten die er in de ogen van de bond een on-Amerikaanse mening op na houden worden op deze lijst gezet. Kritiek hebben op de Amerikaanse regering betekent in het land namelijk hetzelfde als anti-Amerikaans zijn.

De documentaire laat zien dat er veel censuur is in de Amerikaanse journalistiek en dat de media met name zichzelf censureren. De zakelijke belangen van de grote mediaondernemingen vallen toevallig nogal eens samen met de belangen van de politieke elite.

In de volgende Extra! een uitgebreid verslag van alle drie de delen van de documentaire De wankelende reus

 Terug