Nog meer media

15 november tot 15 december:
In de Oude Kerk te Amsterdam de tentoonstelling World-Information.org.

Onderdelen:

World-infostructure over de ontwikkeling van historische communicatiecodes tot de nieuwste toepassingen.

World-C4U toont hoe organisaties, bedrijven en overheden gebruik maken van hoogstaande technologieën voor controle en veiligheid.

In de serie kunstprojecten en in Future Heritage geven kunstenaars hun visie.

De Hybrid Workspace met discussies, presentaties en workshops.

Georganiseerd door Waag Society, De Balie en NIM Montevideo TBA

Openingstijden: ma za 11 17 uur, zo 1317 uur. (www.world-information.org)

6 december en 7 december:
De Balie te Amsterdam organiseert een tweedaagse internationale conferentie over veiligheid en controle in de informatiemaatschappij.

Onderdelen:

Security Paranoia in the World-Info-Sphere: analyseert nieuwe opsporingsmethodes en recente ontwikkelingen in de spionage industrie.

Public Mind Control: richt zich op de steeds verfijndere management technieken om de publieke opinie te beheersen en geeft daarbij ook bijzondere aandacht aan de wijze waarop diverse cultuuruitingen hierbij worden ingezet.

Building the Digital Commons: over de steeds stringentere controle over intellectuele producten (teksten, software, kennis) en hun wurgende invloed op maatschappelijke en culturele uitwisseling en ontwikkeling.
De conferentie wil de wenselijkheid stelt deze ontwikkelingen ter discussie en brengt een bont geschakeerd gezelschap van ex-CIA agenten, net.kunstenaars, media theoretici, informatiejuristen, vertegenwoordigers van de Free Software beweging en maatschappelijke denkers bijeen. Voertaal Engels. (www.balie.nl/wio)

woe 18 december:
Merkwaardig. Merken bij de reality generation.

De huidige generatie jongeren is niet meer zo makkelijk te bereiken met 'mooie praatjes'. De 'reality generation' moet met andere marketingstrategieën worden aangesproken. Zijn jongeren zich bewust van strategieën? Wat is de invloed van merken en logo's op ons dagelijks leven, op onze cultuur?

Discussie met o.a. Huub Nelis, directeur Young Works en trendwatcher voor Trend Wise, Hieke Barends en Jens van Eerden namens The Fashion Files en verder jongeren, adbusters, en merken-deskundigen.

Georganiseerd door TUMULT & Nationale Jeugdraad

Hofman Café, Janskerkhof 17A, Utrecht.

 

Terug