Wat niet mocht...

Een overzicht van censuur, ernstige en minder ernstige gevallen van vrijheidsbeknotting in Nederland

12 september 2002 Het management van de ijsshow Holliday on Ice heeft een bedlegerige patiente de toegang tot de show ontzegt. Volgens de organisatie zou haar bed de vluchtroutes blokkeren. De Nederlandse Raad voor Chronisch Zieken en Gehandicapten reageerde furieus. Binnenkort komt er zelfs in de Tweede Kamer een wetsvoorstel over discriminatie van gehandicapten aan de orde.

13 september 2002 De LPF eist dat RTL5 de beschuldigingen dat Mat Herben zich heeft laten omkopen rectificeert. Theo van Gogh beweerde in het TV-programma Business Class van Harry Mens, die zelf ook nog een blauwe maandag bij de LPF heeft gezeten, dat Herben door de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockhead zou zijn omgekocht om de aanschaf van de Joint Strike Fighter door de Tweede Kamer te loodsen.

14 september 2002 De Amsterdamse politiecommissaris J. van Riessen wil alle junks de stad uitzetten en onderbrengen in centra buiten de hoofdstad. De drieduizend junks veroorzaken volgens hem te veel overlast, doordat er te weinig opvangplaatsen zijn.

20 september 2002 Volgens het nieuwe Frequentiebesluit krijgt de minister van Economische Zaken de bevoegdheid om de frequentievergunning van commerciële radiostations in te trekken wanneer zij "de openbare orde verstoren, onrust stoken of bevolkingsgroepen tegen elkaar op zetten." Alleen in landen als China en Turkije bestaat er nog dit soort wetgeving.

24 september 2002 Theo van Gogh is na twee optredens in het tv-programma Business Class van Harry Mens door RTL5 ontslagen. Volgens J. Hofman, programmaleider bij de omroep, heeft Van Gogh zijn eerdere uitspraken over Mat Herben niet voldoende gerectificeerd, zoals geeist was door de LPF.

25 september 2002 Zangeres Anneke Grönloh wil dat Paul de Leeuw haar niet meer persifleert in zijn tv-programma Herberg de Leeuw. Dat staat in een concept-dagvaarding die de NCRV van de zangeres heeft ontvangen.

25 september 2002 Het 'telefoonseks'-billboard langs de A4, ter hoogte van Roelofarendsveen, wordt niet direct weggehaald. Na een klacht van negentien mannen en vrouwen bij de Reclame Code Commissie, besloot zij dat het bord moest verdwijnen. De Commissie kan de adverteerder echter niet dwingen.

26 september 2002 De LPF zegt de rekening met de NOS te hebben 'vereffend' nu er door de regering 30 miljoen euro bezuinigd gaat worden op de omroepen. Mat Herben van de LPF gaf op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen uiting aan zijn ongenoegen. Hij gaf toen als voorbeeld het commentaar van presentatrice Maartje van Wegen, die had gezegd dat de partij van Fortuyn in Rotterdam 'helaas' de grootste was geworden.

28 september 2002 Fractiemedewerker Asberg van de LPF is door zijn partij ontslagen, omdat hij een kritisch rapport had samengesteld over het optreden van LPF-leider Harry Wijnschenk tijdens de Algemene Beschouwingen.

28 september 2002 Folkert Jensma, hoofdredacteur van het NRC, wenst geen lid meer te zijn van Het Genootschap van Hoofdredactueren. Jensma kreeg ruzie met de overige leden van Het Genootschap over hun opstelling in de embargokwestie rond Prinsjesdag. Een onbekende had vroegtijdig ANP-stukken uit de Troonrede op internet gepubliceerd en daarmee het embargo geschonden. Volgens Jensma had het Genootschap juist op moeten komen voor de vrijheid van publiceren, in plaats van het embargo te steunen.

28 september 2002 De bedreigde Somalische politicologe Ayaan Hirsi Ali vertrekt voor een paar maanden naar het buitenland omdat zij door onbekenden bedreigd zou zijn. Ook schijnt zij de pers te ontvluchten die haar al weken lang belaagt.

4 oktober 2002 Advocaat Moszkowicz heeft namens een aantal anonieme cliënten een aanklacht wegens antisemitisme ingediend tegen Gretta Duisenberg. De cliënten voelen zich beledigd door een uitspraak van de echtgenote van de president van de Europese Centrale Bank in het AVRO radioprogramma 1 op de middag. Hierin vertelde Gretta dat ze wilde proberen om voor het 'Platform Stop de bezetting' zes miljoen handtekeningen te verzamelen. De beledigde cliënten veronderstellen dat Gretta met deze uitspraak opzettelijk verwees naar de zes miljoen joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord.

5 oktober 2002 De justitiewoordvoerders van CDA en VVD in de Tweede Kamer willen dat minister Donner van Justitie verhindert dat het Openbaar Ministerie een nieuwe prioriteitenlijst voor opsporing en vervolging gaat invoeren. Deze lijst zou er volgens het OM voor moeten zorgen dat er 'minimum-eisen' komen voor opsporingszaken. De parlementariers zijn bang dat het OM hierdoor bepaalde aangiftes terzijde zal leggen, terwijl zij vinden dat "het signaal (van het OM) moet zijn: met ons valt niet te spotten."

7 oktober 2002 Het SP-Tweede Kamerlid Krista van Velzen is zaterdag aangehouden op de Belgische luchtmachtbasis Kleine Brogel bij Lommel tijdens een 'burgerinspectie' naar de mogelijke aanwezigheid van kernwapens op het terrein. Tijdens de burgerinspectie werden volgens een woordvoerder van "Akties tegen Kernwapens" in totaal zo'n driehonderd mensen aangehouden.

8 oktober 2002 Justitie heeft een geldboete van 1500 euro of dertig dagen hechtenis geëist tegen columnist J. Medendorp van het Twentse weekblad De Roskam. Medendorp zou volgens justitie lezers opgeroepen hebben om de ramen van een Almelose wethouder in te gooien en heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan opruiing. Medendorp ontkent de beschuldigingen.

8 oktober 2002 Een arrestatieteam van de Amsterdamse politie dringt het wijkcentrum in Amsterdam-Zuid binnen om een arrestatie te verrichten. Ze hadden daarvoor niet de wettelijk vereiste papieren. Later verklaart de politie dat de gearresteerde man nog een boete had openstaan.

8 oktober 2002 De Rijksvoorlichtingsdienst heeft de NOS eerder op de hoogte gesteld van het overlijden van Prins Claus, dan RTL en SBS. Volgens de RVD heeft dit te maken met de wettelijke taak die de NOS heeft om over nieuws van nationaal belang te berichten. RTL-nieuws is kwaad over de gang van zaken en zal een klacht indienen bij de RVD.

9 oktober 2002 Zangeres Anneke Grönloh heeft door middel van een bodemprocedure een kwart miljoen euro geeist van de NCRV en van Paul de Leeuw. Ze zou 'inkomensschade' hebben geleden door de persiflages van Paul de Leeuw, waarin werd geïnsinueerd dat zij een drankprobleem zou hebben. Er was eerder al overeengekomen, na juridische dreigementen, dat De Leeuw zou stoppen met persiflages. De NCRV verkeerde in de veronderstelling dat hiermee de schadeclaims van de baan zouden zijn.

10 oktober 2002 De gemeente Amsterdam wil net als in Rotterdam burgers preventief fouilleren op vuur- en steekwapens. De wet staat gemeenten sinds kort toe 'risicogebieden' aan te wijzen waar preventief gecontroleerd kan worden. Volgens de gemeente komen de binnenstad en stadsdeel Zuidoost in aanmerking als zijnde 'risicogebieden'.

10 oktober 2002 Twee politieagenten vallen zonder huiszoekingsbevel het Autonoom Centrum in Amsterdam binnen en nemen diverse affiches en pamfletten in beslag. De hoofdstedelijke dienders zijn met name geinteresseerd in de affiches "Stop Israëlische nederzettingen in Palestina - Boycot Israël" en de befaamde afbeelding "Collateral image" van Che Guevara, met het gezicht van Bin Laden en een Nike-logo op de baret. Ook de oproepen voor een demonstratie op 26 oktober tegen de dreigende aanval op Irak worden meegenomen. Ze wilden, naar eigen zeggen, nader bekijken of het om 'strafbare' afbeeldingen zou gaan.

11 oktober 2002 De NCRV heeft, tot grote verontwaardiging van Paul de Leeuw, besloten zijn programma Herberg De Leeuw die avond niet uit te zenden. Volgens de NCRV zaten er in het programma een aantal ongepaste grappen over Prins Claus. Volgens de NCRV passen de gewraakte fragmenten niet in een sfeer die op dit moment in Nederland leeft rondom de dood van Claus. De Leeuw reageert verbijsterd: "Alles is van tevoren doorgenomen, ze hebben het gezien, het programma is gewoon goed. En dan komen ze een halfuur voor het zou worden uitgezonden met deze mededeling."

12 oktober 2002 Bij het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) kwamen in 2001 ruim 28 geweld- en doodsbedreigingen binnen. Ook de medewerkers van de internetwaakhond worden bedreigd en sinds een aantal dagen zijn hun geheime adresgegevens op internet te vinden.

14 oktober 2002 Uit een onderzoek blijkt dat allochtone ex-gedetineerden van de medewerkers van de reclassering structureel te weinig aandacht krijgen. Door reorganisaties is de werkdruk voor de reclasseringsambtenaren veel hoger geworden. Hierdoor moeten zij aan hogere productie-eisen voldoen en willen daarom liever niet met 'moeilijke' allochtone delictplegers werken.

17 oktober 2002 In het programma Barend & van Dorp maakt de cabaretière en Telegraaf-columniste Funda Müjde bekend in de dagen na 11 septebmer vorig jaar een van haar columns door de Telegraaf geweigerd werd. In deze column vroeg zij zich af of het nu niet verstandig zou zijn om ook eens kritisch naar het Amerikaanse buitenlandse beleid te gaan kijken. De Telegraaf vond dat deze opmerking toentertijd, zo vlak na de ramp in de VS, nog te gevoelig lag.Terug