Hulde aan Het Parool en AT5

Op 10 oktober vielen twee politieagenten het Autonoom Centrum te Amsterdam binnen om een aantal affiches en pamfletten in beslag te nemen. Ze hadden hiervoor geen huiszoekingsbevel. Het Parool en AT5 sprongen er direct bovenop.

door Martin Hulsing


Met name de affiches "Stop Israëlische nederzettingen in Palestina - Boycot Israël" en "collateral image" hadden de speciale interesse van de hoofdstedelijke dienders. Op het affiche "collateral image" staat Bin Laden afgebeeld zoals in de befaamde poster van Che Guevara, op zijn baret staat een Nike-teken. Ook de oproepen voor een demonstratie op 26 oktober tegen de dreigende aanval op Irak werden meegenomen. Opmerkelijk was de snelle reactie van Het Parool en van de lokale tv-zender AT5. Het Parool plaatste het nieuws van de politie inval een dag later zelfs op de voorpagina met de afbeeldingen van de drie gewraakte posters erbij. De cynische kop boven het artikel liet geen enkele twijfel over wat Het Parool ervan vond: "Goed dat er politie is".1
De schrijver van het stuk Marcel van Engelen, maakt niet alleen uitgebreid melding van de inval, hij noteert ook de ontluisterende verklaring van de politie. De politie geeft toe dat ze zonder huiszoekingsbevel naar binnen zijn gegaan. Maar volgens de politie gaat het " om een kantoortje waar agenten zonder een bevel naar binnen mogen. Dan mogen ze zaken meenemen als ze denken dat het om een strafbaar feit gaat."
Deze verklaring van de politie roept weerstand op. Wat is precies “een kantoortje waar agenten zonder bevel naar binnen mogen?” Door de media-aandacht ziet de politie zich gedwongen nogmaals met een verklaring te komen en hun excuses aan te bieden. Ze geven toe de posters "onrechtmatig" in beslag te hebben genomen. Volgens hen zou er "telefonische melding" zijn gemaakt over een Osama bin Laden-poster. Naar aanleiding daarvan hadden de politiemensen de opdracht gekregen (van wie?), op grond van artikel 94 van het Wetboek van Strafvordering, "om na te gaan of deze opruiend, aanstootgevend, beledigend of discriminerend waren."

Snelle reactie media doet politie terugkrabbelen

Het Parool laat de zaak niet los. In de edities van Zaterdag (“Affiches niet fout, zegt politie”, 12 oktober 2002) en de Maandag daaropvolgend (“Politie is nog niet van de rel om affiches af”, 14 oktober 2002) wordt er nogmaals (op de voorpagina!) aandacht aan besteed. Het is zeker niet voor het eerst dat de politie haar boekje te buiten gaat. "Het gebeurt de laatste tijd steeds vaker dat affiches, maar ook spandoeken tijdens demonstraties in beslag worden genomen,” aldus Ed Hollants van het Autonoom Centrum in Het Parool. Volgens Hollants gaat het om een intimidatiepoging van de politie, vooral sinds 9-11: “Over alles wat met het Midden-Oosten of de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten te maken heeft, mag je niet meer kritisch zijn.''
De snelle reactie van Het Parool en AT5 had onmiddellijk effect. Er is aandacht voor de posters in kwestie, er worden Kamervragen gesteld en de vrijheid van meningsuiting wordt weer eens in een breder perspectief geplaatst. Nogmaals Hollants in Het Parool: “Ook demonsteren op zich wordt steeds meer ingeperkt. Het mag duidelijk zijn dat al deze 'incidenten' niet op zich staan. Het zal meer en meer nodig zijn om 'ruimte' te behouden en terug te veroveren om onze meningen uit te dragen." Het Parool en AT5 hebben in ieder geval laten zien wat de taak en de kracht is van een vrije krant in een ó zo tollerant democratisch land.
De politie heeft bovendien een boodschap achtergelaten op het antwoordapparaat van het Autonoom Centrum.

1Zie Parool van 11, 12 en 14 oktober 2002.Terug