Wat niet mocht...

Een overzicht van censuur, ernstige en minder ernstige gevallen van vrijheidsbeknotting in Nederland

9 juli 2002 Mediawoordvoerder van het CDA J. Atsma is gepikeerd over de uitlatingen van de LPF over de publieke omroep. Een aantal LPF-ers heeft eerder verklaard meer toezicht op de publieke omroep te willen. Atsma houdt vast aan het strategisch document, waarin de coalitiepartijen hebben vastgelegd dat de concessiewet voor de publieke omroep gehandhaafd blijft. Die wet loopt tot 2010 en tot die tijd zal er niets veranderen aan de aard en samenstelling van de publieke omroep. Voormalig LPF-Kamerlid Philomena Bijlhout liet zich enige tijd geleden uit over een onafhankelijke commissie, die toezicht zou moeten houden op de publieke omroep.

23 juli 2002 Zes mensen hebben aangifte gedaan tegen de Wageningse burgemeester J. Sala en oud-wethouder van Wageningen J. Bogers. Zij zouden hun ambtsgeheim hebben geschonden, omdat zij op maandagavond 6 mei de naam van Volkert van der G., verdachte van de moord op Pim Fortuyn, lieten uitlekken. Burgemeester Sala had enkele uren na de aanslag op Fortuyn gehoord dat de vermoedelijke dader tot voor kort in Wageningen woonde en bij de Wageningse Vereniging Milieu Offensief (VMO) werkte. Uit vrees voor rellen in Wageningen belde Sala zijn beide wethouders en vroeg hen de informatie geheim te houden. Borgers kende de werknemers van VMO en kon zich niet voorstellen dat Van der G. de dader zou zijn. Daarom belde hij VMO-voorzitter S. van der Wouw, die op zijn beurt verbijsterd was. De politie en Sala waren boos over de uitgelekte informatie, omdat die op een ontijdig moment in de kringen van de verdachte terechtkwam. Het OM onderzoekt of er aanleiding is de rijksrecherche opdracht te geven voor een onderzoek.

29 juli 2002 Dhr. Zalm, fractievoorzitter van de VVD, accepteert niet dat ministers nog eens topambtenaren zonder goede opgaaf van redenen overplaatsen. Hij doelde daarmee in eerste instantie op de gang van zaken rond directeur-generaal Van Lieshout van het ministerie van VWS. Deze werd nog voordat hij officieel was aangetreden door minister Bomhoff gemaand te vertrekken. Zalm vond dat Bomhoff "wel erg snel" heeft vastgesteld dat er geen sprake was van een werkbare verhouding tussen de twee.

2 augustus 2002 Het Openbaar Ministerie in Almelo spant een strafzaak aan tegen journalist Jan Medendorp. Hij zou zich in een column in het Twentse weekblad De Roskam schuldig hebben gemaakt aan opruiing. Mededorp schreef in zijn column over een incident waarbij onbekenden de ruiten van het huis van een Turks gezin ingooiden. Hij suggereerde dat de stenen beter bij wethouder Pingen door het raam gegooid hadden kunnen worden. Hij noemde ook het adres van de wethouder.

3 augustus 2002 Er is openbaar gemaakt dat Volkert van der G. in de gevangenis brieven heeft ontvangen waarin hij met de dood wordt bedreigd. Dat blijkt uit een opmerking van hem tijdens een zitting van de beklagcommissie (op 14 juni jl.), die het cameratoezicht in zijn cel moest beoordelen. De dreigbrieven zijn waarschijnlijk door de autoriteiten doorgelicht en daarna aan Van der G. gegeven. Overigens kreeg Van der G. in zijn cel geen kranten te lezen, maar hij kan wel op TV volgen wat er over de zaak waarvan hij wordt verdacht, wordt gezegd.

3 augustus 2002 Het ministerie van Volksgezondheid is door de eigen inspectiedienst berispt wegens overtreding van de Tabakswet. In strijd met de regels wordt in de werkruimtes op het departement gerookt en er wordt niet goed geventileerd. De ironie wil dat juist het ministerie ijverde voor een betere bescherming van niet-rokers op de werkplek.

7 augustus 2002 Danny Broens is maandag 5 augustus vrijgekomen na ruim veertig dagen onschuldig in de gevangenis van Alanya te hebben vastgezeten voor een dodelijk scooterongeluk

9 augustus 2002 Ajax, Feyenoord en PSV hebben een kort geding aangespannen tegen Sony Europe. De clubs vinden dat Sony met het Playstation-spel This is Football het merkenrecht en het portretrecht schendt. Sony gebruikt voor het spel de shirts, gezichten en lichamen van de voetballers.

16 augustus 2002 Het Nederlandse Rode Kruis heeft er moeite mee dat het Rode Kruis-logo gebruikt wordt in de nieuwe film Ja Zuster Nee Zuster. De organisatie heeft de filmproducent erop gewezen dat gebruik van het logo in strijd is met de internationale regels. Het Rode Kruis en de producent zijn in overleg gegaan en verwachtten spoedig afspraken te maken over de manier waarop onjuist gebruik van het teken in de film zoveel mogelijk kan worden tegengegaan.

17 augustus 2002 De Zwolse diskjockey Raymond K. , die voor xtc-smokkel is veroordeeld, wordt door de VS niet aan Nederland overgedragen. Hij mag zijn in de VS opgelegde straf niet in Nederland uitzitten. Dat is in strijd met het uitleveringsverdrag dat Nederland met de VS heeft, aldus zijn advocate.

20 augustus 2002 Twee mannen eisen voor de rechtbank in Den Bosch 800.000 euro van de Gaykrant. Het blad heeft op de voorpagina van het augustusnummer een foto geplaatst, gemaakt tijdens de grachtenparade, waarop de twee mannen met ontbloot bovenlijf en innig verstrengeld staan afgebeeld. De mannen zouden nu door familie en collega's worden gediscrimineerd. Hoofdredacteur van de Gaykrant Henk Krol verklaart altijd voorzichtig te zijn met het plaatsten van foto's: "We gebruiken foto's van persbureaus of foto's die al eerder zijn geplaatst. Onze fotograaf vraagt aan iedereen toestemming voor plaatsing. We hebben een hele serie van deze jongens, ze zijn er leuk voor gaan zitten en hebben er zelfs een derde jongen bijgesleurd".

22 augustus 2002 Het Telegraaf-concern gaat nog meer banen schrappen. Het gaat om 150 à 200 banen die zullen moeten verdwijnen bij de regionale kranten van het concern.

24 augustus 2002 In RTL Nieuws zegt Nawijn (Vreemdelingenzaken en Integratie)dat smokkel van asielzoekers vanuit Nederland naar landen buiten het Schengengebied strafbaar moet worden.

24 augustus 2002 Leefbaar Rotterdam heeft in een brief aan minister Nawijn aangedrongen op remigratie van Somaliërs die vorig jaar in de deelgemeente IJsselmonde een zwangere vrouw mishandelden. Opsteller van de brief is Michiel Smit, die in de afgelopen maanden ook al pleitte voor afschaffing van gemeentevoorlichting in vreemde talen, ageerde tegen schijnhuwelijken, vragen stelde over de financiering van de organisatie Al Aqsa en aandrong op het royement van Sparta-jeugd-voetballers die zich in een Eindhovens zwembad schuldig maakten aan aanranding.

24 augustus 2002 Minister Nawijn van Vreemdelingenzaken en Integratie verklaart dat imams die zich niet aan de wet houden, ' zo snel mogelijk het land uit' moeten.

24 augustus 2002 Minister Nawijn verklaart voor NRC Handelsblad dat hij vindt dat allochtone mannen met een verblijfsvergunning die voor zware mishandeling van hun vrouw zijn veroordeeld, moeten worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.

24 augustus 2002 De rechtbank van Almelo gaat tijdelijk persfotografen weren. De reden hiervoor is de houding van fotografen tijdens de rechtszitting van André de V., die donderdag 22 augustus werd veroordeeld voor brandstichting bij SE Fireworks in Enschede. Tegen de afspraak in toonden veel media beelden van De V. die na de veroordeling zijn zelfbeheersing verloor en door parketmedewerkers moest worden overmeesterd. Woordvoerder Bruning van De Nederlandse Vereniging van Journalisten verklaart: "Wij hechten aan de openbaarheid. Dat er afspraken bestaan over het niet in beeld brengen van verdachten erkennen wij, maar het belang van nieuwsgaring is soms relevanter. De rechtbank of de verdachte kunnen bij wangedrag van media altijd nog de afzonderlijke media aanpakken, maar het is niet juist om een maatregel tegen álle media te nemen." Het ANP verspreidde een foto van de worsteling, waarop de verdachte voorzien was van een balkje voor de ogen.

26 augustus 2002 De LPF wil het zwijgrecht van verdachten afschaffen. Kamerlid Schonewille deed deze uitlating de voorgaande zondag op Radio 1, omdat hij zich eraan ergert dat de verdachte van de moord op Pim Fortuyn, Volkert van der G., zich achter zijn zwijgrecht verschuilt.

26 augustus 2002 Het bestuur van de LPF duldt geen kritiek van de achterban meer op het functioneren van de partijtop. Interim-bestuurder Ed Maas dreigt de Haarlemse regiobestuurder Frits Tieleman te royeren als die "met zijn onterechte uitlatingen de partij schade blijft doen". Tieleman was een van de regionale partijbestuurders die eerder deze maand in de media kritiek uitoefenden op het functioneren van Mat Herben en Ed Maas. Via advocaat Hammerstein roept Maas Tieleman nu tot de orde. Tieleman zal worden ontslagen wanneer hij opnieuw dergelijke uitlatingen doet in de media.

26 augustus 2002 Minister Nawijn van Vreemdelingenbeleid heeft vorige week (22 augustus) het idee geopperd criminele vreemdelingen met een Nederlands paspoort uit te zetten. Deskundigen op het gebied van mensen- en vreemdelingenrechten verklaren dat een dergelijk beleid in strijd zou zijn met de gelijkheidsbeginselen die in de Nederlandse Grondwet zijn verankerd. Naast met name artikel 2 van de Grondwet, zijn ook het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, het vierde protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het verdrag tot voorkoming van statenloosheid en het VN-verdrag voor burgerlijke en politieke vrijheden met zo'n beleid in het geding.

27 augustus 2002 De omstreden 'vitaminewetenschapper' Matthias Rath krijgt waarschijnlijk een elektronisch straatverbod. De Nederlandse Staat heeft dat gisteren bij de rechter aangevraagd, omdat de door hem en zijn aanhangers verstuurde e-mails regelmatig de computersystemen van de Tweede Kamer en de ministeries van volksgezondheid en landbouw platleggen. Rath beroept zich hiertegen op de vrijheid van meningsuiting.

28 augustus 2002 Minister Nawijn van Vreemdelingenzaken en Integratie zal gemeenten dwingen mee te werken aan het uitzetten van illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers. Als de gemeenten hieraan niet willen meewerken "dan zal het rijk bestuursdwang toepassen", aldus Nawijn. In Trouw heeft Nawijn ook verklaard dat hij de subsidies voor projecten waaraan alleen allochtonen meedoen, wil stopzetten, omdat ze volgens hem geen enkele bijdrage leveren aan de integratie. Gemeenten achten het in de praktijk onmogelijk de opvanghulp te weigeren. Het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers is een taak van de rijksoverheid. In de praktijk komt daar weinig van terecht, zegt prof. Dr. J. van den Berg, voorzitter van de Directieraad van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. Veel mensen komen dus op straat te staan en de gemeenten worden gedwongen iets te doen, al was het maar om de openbare orde te garanderen. Ook om humanitaire redenen zien gemeenten zich genoodzaakt opvang te verlenen.

29 augustus 2002 Een Nederlandse vrouw van Marokkaanse afkomst in Arnemuiden heeft aangifte gedaan bij de politie, omdat zij en haar drie jonge kinderen schriftelijk met de dood zijn bedreigd. Een dag eerder heeft zij een brief ontvangen, die is ondertekend door "de jongens van Arnemuiden". In het schrijven krijgt ze het dringende advies binnen een maand "op te rotten" en naar Marokko te vertrekken.. Als ze dan nog niet weg is, zullen haar kinderen worden aangevallen, schrijven de Arnemuidse jongens. De brief was gericht aan de "familie Laden". De ondertekenaars schrijven dat de vrouw door "veertig jongeren zal worden gepakt en verkracht". Ze dreigen eveneens met benzinebommen te zullen gaan gooien, zodat haar kinderen "levend op hun nest verbranden". Ten slotte dreigen de briefschrijvers dat aangifte doen niet zal helpen, omdat de politie eerder Arnemuidenaren dan buitenlanders zal geloven. De vrouw is ondergedoken bij kennissen.

29 augustus 2002 Taxichauffeurs van het Amsterdamse taxibedrijf TCA balen ervan dat hun monopoliepositie wordt bedreigd door zogenaamde 'vrije rijders'. Ze demonstreerden vandaag op Schiphol tegen de 'ronselaars' en een uitspraak van de Haarlemse rechtbank. Die sprak twee 'vrije rijders' vrij en bepaalde dat ook de vrije rijders op Schiphol hun diensten mogen aanbieden.

30 augustus 2002 De gemeente Zwolle sluit een homo-ontmoetingsplaats langs de A-28 af. Hiermee moet een einde worden gemaakt aan de overlast voor de omgeving. Omwonenden klagen al geruime tijd over parkeeroverlast en het feit dat zij ongewenst worden geconfronteerd met seksuele handelingen. Het COC, de belangenvereniging voor homoseksuelen, bestrijdt dat er sprake is van overlast.

30 augustus 2002 De voorzitter van Leefbaar Leiden, D. Sloos, is niet blij met de People's Global Action (PGA-)conferentie die vijf dagen lang in Leiden wordt gehouden. Een aantal raadsleden, waaronder dus Sloos, vrezen voor ongeregeldheden. Het anarchistische collectief heeft weliswaar beloofd dat de conferentiegangers zich zullen gedragen, maar Sloos neemt daar geen genoegen mee. Hij vindt dat burgemeester Lemstra zich verkijkt op de beheersbaarheid van de conferentie. Sloos: "De gemeente laat vijfhonderd buitenlanders kamperen op een korfbalveldje. Scouting had daar ook geen vergunning voor gekregen."
"In het verleden is gebleken dat ze zich niet aan de regels houden. Laat ze maar op het strand bij Katwijk confereren".

30 augustus 2002 Werknemers dreigen binnenkort hun privacy op de computer te verliezen. Het programma Big Brother is watching you, dat op de markt wordt gebracht door softwareproducent Cyberium Multi Media, houdt precies bij welke websites een werknemer bezoekt en wanneer hij zijn pc aan- en uitzet. Wachtwoorden, persoonlijke e-mails en Word-, Excel- en Powerpoint-documenten worden voor de werkgever in één klap zichtbaar. Werkgeversorganisatie VNO-NCW onderstreept dat de 'computerspion' alleen na toestemming van de ondernemingsraad mag worden geïnstaleerd. Vakbond FNV laat weten actie te zullen ondernemen wanneer Big Brother daadwerkelijk wordt ingevoerd. FNV zal zich dan richten tot het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), een bestuursorgaan dat de privacy van burgers bewaakt.

31 augustus 2002 De gemeente Horst aan de Maas heeft gistermiddag een illegale camping in het Noord-Limburgse dorpje America ontruimd. Zo maakte zij een eind aan "mensonterende omstandigheden" waaronder een aantal legaal in Nederland verblijvende Polen is gehuisvest, aldus een woordvoerder. De zeventig Poolse bewoners van de camping werken via een uitzendbureau in de landbouw. Hun huisvesting op de camping was anominabel. De gemeente vindt dat het nogal malafide uitzendbureau voor goede huisvesting van de Polen had moeten zorgen. De Polen hebben hun biezen gepakt en zijn met onbekende bestemming vertrokken.

31 augustus 2002 De organisator van de voortijdig opgeschorte Chagall-tentoonstelling in de Grote Kerk in Alkmaar heeft wegens smaad aangifte gedaan tegen de Amsterdamse galeriehouder P. Zuidema. Deze heeft een week eerder beweerd dat op de expositie veertien vervalste werken als echte Chagalls te koop werden aangeboden. De organisator ontkent dat.

31 augustus 2002 LPF Kamerlid Cor Eberhard blijkt geenszins een strafblad te hebben. Het Algemeen Dagblad had een week eerder bericht dat Eberhard tweemaal is veroordeeld wegens diefstal en verduistering. Op grond van onder andere deze publicatie werd hij door LPF-fractieleider Wijnschenk op non-actief gesteld. Hoofdredacteur van het AD Oscar Garschagen heeft de publicatie ingetrokken en heeft verklaard dat de krant het verhaal niet had moeten publiceren. De krant heeft op deze dag een rectificatie en een commentaar op de voorpagina geplaatst.

31 augustus 2002 Vijf leden van de zigeunerfamilie Moro zijn uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Twee vrouwen mogen in Nederland blijven, omdat hun kinderen anders ouderloos zouden achterblijven. Nu houden de kinderen ieder één ouder in Nederland. De andere ouders zien zij waarschijnlijk voor de rest van hun leven niet meer. Op 13 augustus berichtte de Volkskrant dat zeven leden van de zigeunerfamilie dreigden te worden uitgeleverd aan de VS wegens het plegen van een aantal winkeldiefstallen in Amerika. De zigeuners zijn in de VS reeds veroordeeld voor de diefstallen die zij pleegden, maar de Amerikaanse justitie wil ze nu ook vervolgen voor bendevorming. De Nederlandse justitie stelde de zeven leden van de familie (vader en moeder, vier kinderen en een schoonzoon) vorig jaar februari in uitleveringsbewaring. Twee dochters werden al snel vrijgelaten om voor de kinderen te zorgen. Advocaat van de familie mr. B. Tieman vindt de ernst van de vergrijpen niet opwegen tegen de sociale gevolgen en stelde voor dat Nederland de strafvervolging zou overnemen. Bovendien vindt de advocaat het ongehoord dat zijn cliënten al anderhalf jaar vast hebben gezeten voor enkele winkeldiefstallen. Hij spreekt van een'onevenredige vervolgingsdrift'. Volgens Nederlandse maatstaven zou hun straf er al lang opzitten. In de VS dreigt een nog veel langere celstraf.

2 september 2002 Op Terschelling is onrust ontstaan over het tv-programma Uit je tent dat deze avond op V8 is begonnen. De beelden van uitzinnige dronkenschap en andere vandalistische en puberale gedragingen zijn volgens een aantal ooggetuigen in scene gezet door de cameraploeg. Zo zou de cameraploeg moedwillig een tweetal fietsen hebben laten vernielen voor het oog van de camera. De V8-ploeg ronselde eveneens stelletjes die voor de camera wilden zoenen, en een groepje jongens die homo moesten spelen bij een disco. Op jongerencamping De Appelhof vonden de V8-ers de muur bierkratjes niet hoog genoeg en lieten ze tientallen extra kratjes aanrukken. Een winkelier verklaarde dat de cameraploeg zijn winkel wilde filmen. Hij gaf toestemming, maar zag pas later dat ze een opblaaspop hadden meegenomen die ze door een groepje jongeren lieten volstoppen met bananen en sigaretten in de schaamstreek. "Het moest nog een paar keer over ook". V8 ontkent de aantijgingen.

3 september 2002 Groningse taxichauffeurs weigeren Marokkaanse klanten mee te nemen. Nadat in de stad de afgelopen twee weken drie roofovervallen op chauffeurs zijn gepleegd door een Marokkaanse jongen, is de sfeer onder hen zeer gespannen. Woordvoerder J. Moesker zegt: "We willen niemand discrimineren, maar de angst zit er goed in." Niet alle taxichauffeurs doen mee aan de weigeringen.

5 september 2002 Bij een grootschalige actie van de Haagse politie zijn 82 illegalen aangehouden. Onder hen waren zo'n tachtig Bulgaren die vanochtend met een speciale chartervlucht naar hun land zijn teruggestuurd. Hoofddoel van de actie was niet het oppakken van illegalen, maar het aanpakken van huisjesmelkers in de Schilderswijk en Transvaal. Die verdienen grof geld aan de illegale arbeiders. De gemeente wilde met de actie duidelijk maken dat ze het "uitbuitingscircuit" niet langer accepteert. Er zijn overigens geen huisjesmelkers aangehouden. De vlucht van Bulgaren is de veertiende gedwongen uitzet per charter van dit jaar. Het aantal uitzettingen is volgen Justitie verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Dat heeft vooral te maken met het verscherpte uitzettingsbeleid.

6 september 2002 Een één meter groot beeld van een knielend biddende Adolf Hitler (getiteld 'Him') dat te zien is in museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, heeft bij voorbaat al tot protesten geleid. Dit met name onder nazi-slachtoffers en oud-verzetsstrijders. Cultuurwethouder Stefan Hulman (VVD) heeft gezegd dat hij het "smakeloos" vindt dat zo'n beeldje getoond wordt in een stad die door de nazi's is platgebombardeerd. Hij vindt echter niet dat de politie moet ingrijpen in een artistieke keuze. De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Rotterdam heeft er echter wel bij hem op aangedrongen de expositie van het beeld te verbieden, vermeldt het NRC. In Trouw staat dat Leefbaar Rotterdam-fractievoorzitter F. Sörensen het beeld weliswaar beledigend vindt, maar tegen censuur is. Hij pleit ervoor dat mensen die zich beledigd voelen door het beeld, zelf naar de rechter stappen. De maker van het kunstwerk is de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan. Museumdirecteur Chris Dercon zegt dat Cattelan "Hitler opvoert als een uiterst gevaarlijk, verachtelijk komediant." Het beeldje staat volgens hem in een eeuwenlange traditie van "de afbeelding van het gruwelijke, het lelijke, het verwerpelijke in de kunst."

6 september 2002 Dagbladuitgevers PCM, De Telegraaf en Het Financieele Dagblad hebben de rechtzaak gewonnen die ze hadden aangespannen tegen de digitale knipseldiensten. De knippers zullen weer met schaar en lijmpot moeten gaan werken. Ook moeten ze de uitgevers inzage geven in hun boeken op straffe van een dwangsom van 45 duizend euro per dag. Ze zullen een schadevergoeding moeten betalen voor het ongeoorloofd inbreuk maken op de auteursrechten van de kranten. De krantenuitgevers willen de knipseldiensten zelf gaan aanbieden, vandaar de procedure.

6 september 2002 Paul Schaap, de man die vorig jaar de veiligheidscultuur op de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten aan de kaak stelde, tekent hoger beroep aan tegen het vonnis van de kantonrechter in Alkmaar. De rechter bepaalde onlangs dat NRG, de werkgever van Schaap, de arbeidsovereenkomst met de klokkenluider mocht beeindigen.

7 september 2002 Zeven Nederlandse concertzalen beginnen een campagne tegen hoesten tijdens concerten. Veel bezoekers zouden zich nog onvoldoende realiseren hoe storend het kuchen is, beweert de heer C. Wilson van het Eindhovense Muziekcentrum Frits Philips. "Ze moeten begrijpen dat ze beter thuis kunnen blijven als ze verkouden zijn."Terug