Uitgesproken!

E-mail, zondag 2 juni 2002

Geachte heren (geen dames?) van de redactie;

Geïnteresseerd volg ik al een tijd de verrichtingen van Extra!. Jullie vroegen laatst om reacties van de lezers. Dat kan. Over de zin van jullie blad bestaat voor mij geen twijfel in deze wereld van lobby en CNN.

De vorm (over de inhoud later meer) laat echter te wensen over. Bij veel lezers moet het gevoel van "zeurderig links uit de jaren zeventig opkomen", terwijl dit niet nodig is als je naar de werkelijke inhoud van de tekst kijkt. De vele tekeningen (quasi-grappig) versterken dit beeld. Gebruik foto's of als het niet anders kan; maak andere tekeningen. De schrijfstijl is vaak te wollig of moeilijk te volgen. Schrijf duidelijke taal.

Bovendien wil ik de suggestie doen om nog eens goed na te denken over de MISSIE (het doel) van Extra!(goede naam overigens).Ook het formaat van het blad is goed. Het kritisch volgen van de Nederlandse pers is echter te bekrompen, beperkt, een beetje zinloos en in ieder geval op den duur doodvervelend. Ik stel het volgende voor:

MISSIE EXTRA

"Het stimuleren van het democratiseringsproces van de globalisering, middels het uitgeven van een onafhankelijk en kritisch blad of andere vormen van communicatie".

De term anti-globalisering is zinloos, immers het globaliseringsproces is onomkeerbaar. Het vindt echter te veel plaats buiten de volkeren van de wereld om. Regeringen, machtige individuen en vooral multinationals besluiten over de wereldbevolking ipv met hen. De werkelijk democratische controle is zoek.

Wat mij betreft moet de vorm maar vooral de inhoud anders. Neem ook mensen in de redactie op, die het met de missie eens zijn, maar die andere oplossingen kunnen argumenteren dan de huidige redactie. En laat de huidige schrijvers meer zeggen over hun visie van hoe het dan wel moet, dat gebeurt nu nauwelijks en wekt de suggestie van "zeurderig links". Vermijd het etiket "stelletje linkse rakkers". En laat uiteraard regelmatig aperte tegenstanders van jullie visies aan het woord.

Vriendelijke groet,

Chris Odekerken, Roermond.

 


 

E-mail, maandag 24 juni 2002

Geachte redactie van Extra!,

Ik heb na het lezen van het stukje in de Ode besloten uw website te bezoeken, en het eerste wat ik deed was het stukje 'Mediahype revisited' lezen.

Dit stukje zou over de demonisering van Fortuyn gaan. Van demonisering werd vooral gesproken vanwege het feit dat dhr. Fortuyn constant als extreem-rechts werd afgeschilderd door sommige media en dat hij veel negatieve publiciteit kreeg. Dit stukje, echter, gaat daar nauwelijks op in. Er word gesproken over de publiciteit omtrent dhr. Fortuyn en hoe dit hem goed heeft gedaan. Hieruit wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van demonisering, omdat de publiciteit in zijn geheel de heer Fortuyn goed heeft gedaan.

Ik denk dat Extra! hier de verkeerde weg is ingeslagen en de diepte niet genoeg is ingegaan, want van demonisering was juist sprake vanwege de slechte publiciteit, die hem misschien wel goed deed, maar de beschuldiging aan het adres van de media was juist dat door de negatieve publiciteit het klimaat heeft kunnen ontstaan waarin de moord heeft kunnen plaatsvinden. Door onder andere vergelijking met extreem-rechts dus. Dit heeft weinig met het effect van alle publiciteit te maken, meer met het effect van de slechte publiciteit.

Ik vind het jammer dat Extra! niet dieper is ingegaan op dit aspect.

Succes met uw publicatie,

Frank Quist

 
Terug