Redactioneel

Het is een jaar geleden. De media staan er bol van en over de hele wereld zijn er herdenkingen. Alle aspecten van dit verschrikkelijke drama worden belicht: van getraumatiseerde brandweerlieden en nabestaanden tot de technische details van de instorting van het WTC. Daarbij wordt er een aanval voorbereid op Irak 'om erger te voorkomen.' Er moet een einde worden gemaakt aan het internationaal terrorisme. Dat is heel erg belangrijk, maar voordat we daar iets aan kunnen doen zijn er twee

zaken die we onder ogen dienen te zien. Allereerst de vanzelfsprekendheid waarmee het Westen, met name de VS als enig over gebleven supermacht, zich doet gelden in de rest van de wereld. De meeste mensen lijken hierover hun schouders op te halen. Het tweede hiermee verbonden fenomeen is het onvermogen, ondanks de talloze discussies in de media, om een bevredigend antwoord te vinden op de vraag: "Why do they hate us?" Deze zaken hebben meer met elkaar te maken dan op het eerste gezicht het geval lijkt. First things first. Enkele voorbeelden:

Amerikaanse aanval op Soedan in 1998 met veertien kruisraketten, waarbij één dode viel en de helft van de totale productie aan medicijnen in as werd gelegd. Geschatte aantal slachtoffers na één jaar, mede als gevolg van de sancties: tienduizend waaronder veel kinderen die zijn gestorven aan malaria, tuberculose en andere eenvoudig te genezen ziektes. Gaslek uit een fabriek van Union Carbide in 1984 in woonwijk in Bhopal, India, als gevolg van nalatigheid. In een dag stierven er drieduizend mensen. Het geschatte aantal doden na 18 jaar is 15.000, en zeker 120.000 mensen die schade ondervinden aan hun gezondheid. Er wordt hen vrijwel geen hulp geboden en de verantwoordelijke directeur, Warren Anderson, blijkt voor CIA en FBI onvindbaar. Greenpeace had hem binnen twee weken gevonden op Long Island, vlak bij New York. In 1991, na de invasie van Koeweit, werd Irak aangevallen door de VS. Het aantal doden dat hierbij viel wordt geschat op 200.000. Het dodental in Irak is de afgelopen 11 jaar opgelopen tot meer dan een miljoen mensen, (waaronder 800.000 kinderen, ouderen en vrouwen) als gevolg van het strenge sanctiebeleid.

Het antwoord op de vraag "Why do they hate us" zal niet worden gevonden in de Islamitische cultuur, die al het kwaad lijkt voort te brengen. Verklaringen in de vorm van het 'botsen der beschavingen' of de theorie van Bush dat zij onze vrijheid en democratie haten, zullen de problemen ook niet oplossen. Het is niet eenvoudig om in de spiegel te kijken, maar wanneer we niet onder ogen zien wat het Westen aanricht in de wereld, dan zullen er nog vele herdenkingen zoals deze volgen.

 

 Terug