Pats!

----Oorspronkelijk bericht-----
Van: jeroen wester
Verzonden: vrijdag 2 augustus 2002
Aan: patrick pubben
Onderwerp: NRC en de heer Pubben

Geachte heer Pubben,

In een recente briefwisseling heeft u het NRC verweten niet goed op de hoogte te zijn van de lessen die op de School van Journalistiek worden gegeven. Dit schreef u naar aanleiding van een artikel van mij over de FNV die belegt in de kernenergie en wapenindustrie.

Ik ben inderdaad niet goed op de hoogte van de lessen die op de school van journalistiek worden gevolgd. Ik heb deze opleiding niet mogen genieten. Ik meen echter wel op de hoogte te zijn van de journalistieke principes en ethiek. Een van die basisregels is dat een journalist zich ook als zodanig kenbaar maakt. Zeker als hij bij een medium werkzaam is dat vooralsnog geen algemene bekendheid geniet. Het verbaast mij dan ook ten zeerste om een briefwisseling met het NRC integraal afgedrukt te zien in een orgaan waarvan u hoofdredacteur blijkt te zijn. Dat getuigt van een zeer povere interpretatie van het journalistieke vak. Misschien bent u toe aan enige bijscholing op het journalistieke vlak.

Als u enig zelfrespect heeft zou u deze brief ook integraal in uw blad moeten afdrukken. Mijn toestemming heeft u in dit geval wel.

Een vriendelijke groet,

Jeroen Wester

Redacteur economie

NRC Handelsblad

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: patrick pubben
Verzonden: zaterdag 10 augustus 2002
Aan: jeroen wester

Geachte heer Wester,

 

Nu doet u het wéér. In plaats van te schrijven dat ik NRC verwijt over bijzaken te schrijven en hoofdzaken weg te laten door.de werkelijke kwade kanten van het Nederlandse bedrijfsleven bij zijn buiten-Europese activiteiten zelden of nooit te belichten, doet u net alsof mijn hoofdverwijt is dat NRC niet goed op de hoogte is van het lesprogramma van de school voor journalistiek. U reageert uiterst gepikeerd op het feit dat ik mij niet als journalist kenbaar heb gemaakt en dat ik uw reactie zonder uw medeweten heb gepubliceerd, maar gaat voorbij aan de kritiek die ik eigenlijk spuide.

 

Verder bent u de eerste die mij 'journalist' noemt. Extra! verschijnt maandelijks in een oplage van tussen de vijf- en zeshonderd, voorwaar geen groot medium. De redactieleden werken allen pro deo en voorzien op een andere manier in hun levensonderhoud. Men zou het een uit de hand gelopen hobby kunnen noemen. Mij dunkt dat u een tikje kinderachtig reageert en het principe 'if you don't like the message, shoot the messenger' hanteert. Ik zie weinig baat bij een discussie over of ik me als 'hoofdredacteur' van een blaadje kenbaar had moeten maken of niet. De brief aan NRC heb ik in eerste instantie geheel op persoonlijke titel geschreven en ik was eigenlijk niet van zins deze te plaatsen in ons tijdschrift. Pas na niet-plaatsing ervan in NRC en na uw tamelijk nietszeggende reactie als voorbeeld voor hoe met geweigerde brieven wordt omgesprongen, besloot ik de brief in Extra! op te nemen. Bovendien, als ik u ons 'orgaan' niet persoonlijk had opgestuurd, had u er nooit weet van gehad dat de briefwisseling integraal was gepubliceerd. Misschien moet ik een volgende brief aan NRC ook vergezeld doen gaan van een verwijzing naar 'zelfrespect' teneinde de brief geplaatst te krijgen. Ben benieuwd of dat helpt.

 

Met vriendelijke groet

Patrick Pubben

PS In uw FNV-stuk schreef u enigszins verbolgen over de 'beruchte' Druzhba-pijleiding waar FNV via haar aandelen in TotalFinaElf bij betrokken is. Vrijdag 9 augustus lees ik in het Economiekatern van NRC een artikel - ik kon er niet achter komen van wie - over Shells investeringen in olie en vloeibaar gas in Sachalin, Oost-Rusland. Veel cijfermateriaal over hoeveelheden olie en gas, maar geen enkele verwijzing naar mogelijke milieu-effecten. Onder http://forests.org/archive/europe/sakfoe.htm is daar het een en ander over te vinden. Misschien dat ik u met dit kleine voorbeeld beter duidelijk kan maken wat mij stoort aan de selectieve berichtgeving van 'mijn' krant, vooral als het om economie gaat.Terug