Wat niet mocht...

Een overzicht van censuur, ernstige en minder ernstige gevallen van vrijheidsbeknotting in Nederland

6 mei 2002 VVD-minister Jorritsma (Economische Zaken) eist van het Algemeen Dagblad een rectificatie naar aanleiding van een artikel waarin wordt beschreven dat het bouwbedrijf van haar man heeft geprofiteerd van subsidies van haar eigen ministerie. Jorritsma gaat niet in op de feiten, volgens haar wordt in het artikel echter gesuggereerd dat er sprake zou zijn van 'belangenverstrengeling'. Jorritsma beweert dat ze zich al twintig jaar niet meer bemoeit met het familiebedrijf, al heeft ze nog wel een belang van 6% in de onderneming, die ondergebracht is in een stichting, waarvan een van de drie bestuurders haar eigen dochter is.

27 mei 2002 De gemoederen rond het haatgezaai in Nederland lijken maar niet tot rust te willen komen. Na de aangifte van Spong en Hammerstein tegen politici en journalisten is een vijftal advocaten in het geweer gekomen. Zij willen een tuchtrechtzaak beginnen tegen hun collegae Spong en Hammerstein omdat ze vinden dat deze zich schuldig maken aan laster door een bij voorbaat kansloze aanklacht in te dienen. Daardoor zou enkel de goede naam van de politici en journalisten worden aangetast.

28 mei 2002 De Federatie Joods Nederland dient een strafklacht in tegen Gretta Duisenberg omdat zij zich antisemtisch zou hebben uitgelaten tijdens een burenruzie en omdat zij een Palestijnse vlag aan haar Amsterdamse woning heeft gehangen. Volgens een joodse buurman, die had verzocht de vlag te verwijderen, zou zij hebben gezegd dat het "de puissant rijke joden in Amerika zijn die Israël in stand houden waardoor ze in Israël de Palestijnen kunnen onderdrukken." Bij Barend en Van Dorp zette zij dit op 27 mei telefonisch recht door te stellen dat het "de rijke joodse lobby in Amerika" betrof. Ofschoon de vlag inmiddels was weggehaald, wilde ze hem graag terughangen, zich daarbij beroepend op haar vrijheid van meningsuiting. Dit gebeurde niet maar de vlag maakt inmiddels wel een rondreis door Nederland.

30 mei 2002 De VARA staakt vanaf 1 januari 2003 haar medewerking aan radiozender 747AM. De zender trekt volgens de omroep te weinig luisteraars. Zendercoördinator Westerhof van 747AM is verbolgen over de stap van de VARA. "De educatieve omroepen worden weggestopt op een AM-zender met weinig publiek en de grote omroepen gaan lekker op de FM zitten". Hij vindt dat de staatssecretaris moet overwegen de VARA te dwingen haar verplichtingen jegens de zender na te komen.

31 mei 2002 H. van den Heuvel vond de poster van wijlen Fortuyn naast een vermoedelijk met photoshop kaalgeschoren Mat Herben "een smakeloze kantoorgrap" en liet deze uit enkele burelen en gangen op het ministerie van Defensie verwijderen.

5 juni 2002 Een paar uur nadat de Palestijnse vlag van Gretta Duisenberg was opgehangen op zijn nieuwe adres in Pijnacker, kreeg de tijdelijke eigenaar, Michel Barendse, al een boos bericht op zijn antwoordapparaat. Diezelfde nacht nog werd een baksteen door de ruit gegooid. Daarom wordt de vlag overgebracht naar alweer een vierde adres. Michel barendse verklaarde dat hij "geen actievoerder" is. "Ik wilde een humanitair gebaar maken." De initiatiefnemer van het 'asielnetwerk' voor de Palestijnse vlag van Gretta Duisenberg, Jos Borgers uit Gorinchem zet zijn actie door. "Die vlag gaat gewoon verder. We blijven hem gewoon uithangen om te benadrukken dat de Palestijnen een eigen staat verdienen."

5 juni 2002 Claus dagvaardt Privé wegens een artikel waarin het roddelblad stelt dat de prins naar een kliniek voor terminale patiënten in Duitsland is gevlucht. Belangrijkste drijfveer voor het aanspannen van de rechtszaak was behalve de feitelijke onjuistheid met name het "wansmakelijke karakter" van het artikel. Twee keer eerder daagde Claus het blad met succes voor de rechter. "Maar de bladen rectificeren en gaan dan weer over tot de orde van de dag", zegt woordvoerder Tonnon van de RVD. Met de nu aangespannen bodemprocedure zal de prins een principiële uitspraak verkrijgen. Hij hoopt dat de roddelpers dan terughoudender gaat schrijven over het Huis van Oranje.

6 juni 2002 Op grond van aantasting van het portretrecht en inbreuk van de persoonlijke integriteit moet de 43-jarige Van D. uit Zuidwolde een tatoeage van zijn borstkas laten verwijderen. De tatoeage is een portret van een jongen die hij jarenlang seksueel zou hebben misbruikt. Ook de naam van het slachtoffer, de tekst I will love you forever, en een fictieve sterfdatum (de dag waarop Van D. voor de laatste keer contact had met de jongen) moeten op last van de Groningse rechtbank worden weggehaald. De verdachte dient binnen een half jaar een medische verklaring te overleggen waaruit blijkt dat de tatoeage daadwerkelijk is verwijderd.

6 juni 2002 Het distributiebedrijf van cd's Multidisk uit Almere en componist Jan Rietman nemen juridische stappen tegen Mega Charts, het bedrijf dat de top 100 verzorgd, omdat het muzikale eerbetoon aan Pim Fortuyn uit de hitlijst was geschrapt. Het bedrijf vermoedt dat Multidisk de single, At your service, zelf massaal heeft opgekocht om hem op 1 te krijgen.

7 juni 2002 De LPF wil dat demissionair minister Van Aartsen Europees commissaris Bolkestein vermaant zich te onthouden van inmenging in de Nederlandse politiek. Dit geschiedt naar aanleiding van Bolkesteins uitlating begin mei dat Nederland met de toenmalige LPF-lijsttrekker Fortuyn als premier "een pleefiguur"zou slaan.

7 juni 2002 Imam Abdullah Haselhoef en psycho-medisch centrum Parnassia in Den Haag gaan na ruim tien jaar samenwerking uit elkaar. De imam zou met zijn uitspraken te veel negatieve publiciteit trekken. Zo zei Haselhoef eind april bijvoorbeeld in Buitenhof begrip te hebben voor pro-Palestijnse demonstranten die tijdens een manifestatie in Amsterdam hakenkruizen met zich meedroegen.

8 juni 2002 Amerikaanse senator, Joe Biden, heeft Nederland ingedeeld bij de landen waar het anti-semitisme in opmars is. Dit naar aanleiding van de palestijnse vlag van mevr. Duisenberg. De senator betreurde het vooral dat "haar zeer gerespecteerde echtgenoot" geen afstand had genomen van de uitspraken van zijn vrouw.

8 juni 2002 De Rolling Stones hebben beslag laten leggen op veertig schilderijen en monoprints bij galerie Donkersloot in Amsterdam. Volgens hun belangenbehartiger Musidor is de verkoop illegaal omdat hiermee het portretrecht wordt geschonden. Dit houdt in dat de geportretteerde altijd toestemming moet geven voor verkoop van zijn afbeelding. In 1999 verloor de galerie al een kort geding dat Musidor had aangespannen wegens een vergelijkbare zaak. Het portretrecht kent grijze gebieden omdat voortdurend onderscheid moet worden gemaakt tussen artistieke waarde en commerciële merchandising. Artikel 21 van het auteursrecht zegt dat de geportretteerde zich kan verzetten tegen openbaarmaking van zijn/haar portret als de persoon in kwestie daar een redelijk belang bij heeft.

12 juni 2002 De rechtbank van Dordrecht veroordeelt een 78-jarige man uit Schoonhoven tot 660 euro boete wegens discriminatie en aanzetten tot haat tegen Marokkanen. In juni 2000 liet hij een artikel plaatsen op de site van de Nieuwe Nederlandse Partij (NNP) waarin Marokkanen van de derde generatie "gevaarlijk" worden genoemd. In het artikel schreef de man over de ouders van deze generatie dat zij "veelal zijn opgevoed in gevangenissen" en "zich bezighouden met drugshandel, wapenhandel, vrouwenhandel, zwendel, inbraak, moord, roofovervallen, verkrachting en overige delicten." Volgens de rechtbank wordt in het artikel een misplaats en tendentieus beeld geschapen van mensen van Marokkaanse afkomst in Nederland.

13 juni 2002 Het bisdom Den Bosch dreigt het bestuur van het Bijbels Openluchtmuseum met juridische stappen. Bisschop Hurkmans vindt dat de betrokkenheid van de katholieke kerk bij het museum wordt ingeperkt nu het beheer van het museum is overgegaan op de Heilig Land Stichting waarin geen vertegenwoordigers van zijn kerk zitten. Het museum is de laatste jaren meer aandacht gaan besteden aan het jodendom en de islam maar Hurkmans vond dat Jezus Christus in het museum centraal moest staan en stuurde het bestuur vorig jaar maart naar huis. Na verzoenende gesprekken mocht het bestuur terugkeren. Het besloot het beheer uit te besteden aan de nieuw opgerichte stichting waarin echter vooralsnog geen vertegenwoordiger van het bisdom zit.

18 juni 2002 De Volkskrant brengt het nieuwtje dat het actualiteiten programma NOVA zal worden opgeheven. Er zal een nieuw programma voor in de plaats komen met het presentatieduo Felix Rottenberg en Matthijs van Nieuwkerk, die hiervoor zijn werk als netcoördinator voor Nederland 3 heeft stilgelegd. Zondag 23 juni zouden de NOVA-medewerkers worden ingelicht. Presentator Kees Driehuis reageert woedend op het bericht in de krant: "Het is alsof de redactie van NRC Handelsblad in de Volkskrant te lezen krijgt dat zij voortaan een Nieuwe Revu moet gaan maken." Het programma zou vooral een meer talkshow-achtig karakter moeten krijgen.

19 juni 2002 Het Algemeen Dagblad publiceert op 5 mei enkele fragmenten uit het debat tussen Melkert en Fortuyn. Het vraaggesprek, dat door het dagblad als 'historisch document'wordt beschouwd, is opgenomen in een boek van het AD dat later in de week is uitgekomen. De PvdA heeft tevergeefs getracht publicatie van het tweegesprek te voorkomen. Volgens de partij is het debat gehouden als onderdeel van de reguliere verkiezingscampagne en sinds de moord op Fortuyn is er geen campagne meer gevoerd. Daarom had het interview niet gepubliceerd mogen worden. Daarnaast zou de PvdA een verdere polarisatie rondom Melkert vrezen. De LPF was enkele weken eerder al akkoord gegaan met publicatie van het interview.

20 juni 2002 Een groep van 25 personen dient een aanklacht in bij het OM te Amsterdam tegen het televisieprogramma NOVA en minister Van Boxtel. De groep beschuldigt hen van laster. NOVA zond recentelijk delen van preken uit van imams, waarin deze Allah vroegen "af te rekenen met de vijanden van de islam". Van Boxtel stelde daarop dat de imams "de grenzen van de vrijheid van meningsuiting duidelijk gemaakt moeten worden". Burgemeester Stekelenburg van Tilburg zal de preken van imam Ahmed Salam de komende tijd laten opnemen, vertalen en in de buurt van de moskee verspreiden.Terug