Onze achtergronden: deel 7

"Politieke rechten ontstaan niet in een parlement; die worden opgedrongen van buitenaf. En zelfs het vastleggen in wetten betekent nog niet altijd dat deze rechten beschermd zijn. Rechten bestaan niet omdat ze op een stuk papier staan, maar alleen omdat ze de ingesleten gewoonte van een volk zijn, en wanneer iedere poging om ze aan te tasten, stuit op direct en massaal verzet van de bevolking."

Rudolf Rocker, "Anarcho-syndicalism",1938

 

 Terug