Wat niet mocht...

Een overzicht van censuur, ernstige en minder ernstige gevallen van vrijheidsbeknotting in Nederland

1 maart 2002 Paul Schaap mag zijn functie als plaatsvervangend wachtchef bij de kernreactor in Petten niet opnieuw gaan bekleden. Aldus de uitspraak van de rechtbank te Alkmaar. Schaap had misstanden rond de veiligheid van de reactor gemeld aan de Kernfysische Dienst en had dit niet gedaan via de directie en/of ondernemingsraad maar via de pers.

9 maart 2002 De Nieuwe Omroep (DNO) van Aad van den Heuvel en Walter Etty hoeft niet te worden toegelaten tot het publieke bestel. Aldus de bestuursrechter in Amsterdam. DNO overweegt in hoger beroep te gaan, "tot aan het Europese Strafhof". De omroep wil betrokken programma's maken over o.a. de relatie tussen Noord en Zuid, milieuvervuiling en mensenrechten. Volgens staatssecretaris Van der Ploeg (media, PvdA) wijkt de geplande DNO-programmering onvoldoende af van hetgeen de huidige omroepen uitzenden. DNO tekende beroep aan bij een bezwaarcommissie van diens ministerie. Die gaf DNO gelijk maar Van der Ploeg legde dat advies naast zich neer.

19 maart 2002 Een Pim Fortuyn-portret van kunstschilder L. van den Akker blijft in Goes voor opschudding zorgen. Van den Akker (22) schilderde Fortuyn in de `at your service'-houding, met op zijn voorhoofd een hakenkruis. De gemeente Goes liet het hakenkruis weghalen, waarna de schilder het voorhoofd voorzag van de tekst `leeg is leeg'. Maandag bleek dat iemand geprobeerd heeft het werkstuk in brand te steken. Het schilderij raakte geblakerd en was bovendien beklad.

19 maart 2002 Hoofdredacteur Klaas Samplonius van het tv-programma 2 Vandaag zond een uitspraak van de Amsterdamse PvdA-lijsttrekker Rob Oudkerk over allochtonen in eerste instantie niet uit. De gewraakte passage "Wij hebben hier toch ook kut-marokkanen" liet Oudkerk, die duidelijk iets te veel had gedronken, zich ontvallen in een gesprek met burgemeester Cohen voor de draaiende camera van verslaggever Henk Schipperheijn. Hoofdredacteur Samplonius verdedigt zijn kuising achteraf met de volgende woorden: "Er zijn normen en waarden die je als hoofdredacteur hebt. Op zulke momenten sta je daar voor." De verslaggever in kwestie en zijn collega-redacteuren waren het met die handelswijze niet eens. Het fragment werd later alsnog in 2 Vandaag uitgezonden.

20 maart 2002 Hij zei "zowaarlijk helpe mij God de Barmhartige en Almachtige," in plaats van "God Almachtig", bij zijn installatie als raadslid. Daarom is de SP-er Paul Freriks even uit de Zevenaarse raad gegooid. Burgemeester Jan de Ruiter liet de verhaspelde eed aanvankelijk passeren omdat hij dacht dat de SP-er zenuwachtig was. Maar 19 maart stelde hij Freriks - bijna een week na de installatie - alsnog op non-actief, omdat hem gebleken was dat hij bewust had gesproken. Bij de volgende raadsvergadering wordt hij opnieuw geïnstalleerd als hij tenminste de eed correct aflegt.

20 maart 2002 Na enig heen en weer wordt het tijdelijke contract van de trouwambtenaar N. Eringa-Boomgaardt door de gemeente Leeuwarden definitief niet verlengd. De ambtenaar had uit godsdienstige overwegingen geweigerd koppels van hetzelfde geslacht in de echt te verbinden. Om die reden werd haar contract vorig jaar niet verlengd. Zij diende een klacht in en de bezwaarschriftencommissie stelde haar in het gelijk omdat de commissie van mening was dat de kwestie "pragmatisch valt op te lossen." De gemeente legt dit advies echter naast zich neer omdat ze haar beleidslijn wenst te volgen. Ze vindt dat een trouwambtenaar vergelijkbaar is met een notaris en dat hij of zij neutraal alle huwelijken dient te sluiten die de wet toestaat.

20 maart 2002 Een trouwe abonnee van de Volkskrant vindt vrije meningsuiting "een groot goed" omdat een krant "objectieve berichtgeving" hoort te geven. Wel vindt hij dat zijn krant er indirect aan meewerkt dat Jan Mulder zijn frustratie over uitvoering van wetten en verdragen afschuift op één partij, de PvdA. Mulder "gaat nu echt te ver" in het uiten van zijn mening. Een andere lezer is de mening toegedaan dat je van geen enkele politieke partij kunt verwachten dat zij beslissingen van het hoogste rechtscollege in Nederland kan bekritiseren en dat ook Mulder zich hierbij hoort neer te leggen.

20 maart 2002 Een tiental personen van de politie, onder wie een handvol in burger, heeft een poging gedaan binnen te vallen bij de piratenzender Radio 100 in Amsterdam. Door het verzet van de bewoners en de mensen die in hetzelfde gebouw werken, werd de politie uiteindelijk na ruim een uur naar buiten gewerkt en droop onverrichterzake af. De onder- of hulpofficier van justitie weigerde papieren te tonen. Later bleek dat de divisie Telecom van Verkeer en Waterstaat opdracht had gegeven voor de zoete inval. De pr-medewerker, mw. Schenk, verklaart dat ze "in overleg" wilden treden met de eigenaar van de zender. Er zouden namelijk "klachten van omwonenden" zijn, en bovendien, voegt ze er aan toe, gaat het om een "illegale zender". Er was voorafgaande aan het bezoek geen poging gedaan om op andere wijze "in overleg" te treden. Ook werd het niet duidelijk waarom een koevoet was meegenomen.

20 maart 2002 Twintig medewerkers van het Openbaar Ministerie hebben een inval gedaan bij de Overijsselse regionale omroep RTV Oost. Justitie was op zoek naar videomateriaal van de supportersrellen tijdens de wedstrijd Twente-Groningen. RTV-Oost weigerde eerder deze banden aan Justitie te overhandigen. In een persverklaring wijst de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) de huiszoeking af en zegt dat Justitie door dit soort invallen journalisten keer op keer in gevaar brengt. Als journalisten op deze wijze als verlengstuk van justitie gebruikt worden, zal dit de onafhankelijke positie van journalisten ernstig in gevaar brengen (...). De NVJ heeft besloten om op VillaMedia een zwartboek op te stellen waarin acties van politie, OM en Justitie tegen media en journalisten geregistreerd zullen worden.

20 maart 2002 De Veluwse gemeenten Barneveld en Elburg willen bordelen kunnen weren middels een vestigingsverbod. Het weigeren van 'seksinrichtingen' is echter sinds enige tijd in strijd met de wet. De provincie Gelderland zal dan ook niet instemmen met de gemeentelijke pogingen.

25 maart 2002 De Indoverbank, het Nederlandse filiaal van de Indonesische centrale bank, stapt naar de rechter om de roman Zilverpolder van de voormalige kasgeldbeheerder van de provincie Zuid-Holland, K. Baarspul, uit de handel te laten halen. Baarspuls roman behandelt in fictieve vorm de Ceteco-affaire. Hierbij opereerde de provincie Zuid-Holland als bank en hielp samen met de Indoverbank mee met het witwassen van geld van de voormalige Indonesische president Soeharto en kringen rondom hem. De 'echte' bank vreest voor haar reputatie. Uitgever Ad Donk weigert het boek uit de handel te nemen.

26 maart 2002 VVD-wethouder Van Orsouw en de echtgenoten van twee PvdA-raadsleden hebben Leefbaar Oss opgericht om te voorkomen dat een groepering onder die naam aan de komende gemeenteraadsverkiezingen meedoet. "Leefbaar is een hype", aldus wethouder J. Van Orsouw, "als een club onder die naam meedoet, wordt alles goud, omgezet in raadszetels." De oprichters hebben bij de notaris laten vastleggen nooit aan de verkiezingen te zullen deelnemen. De electorale angst was bij Van Orsouw opgekomen nadat hij signalen had ontvangen dat ontevreden burgers een leefbaarheidspartij wilden oprichten. "Die hebben we mooi de voet dwars gezet", aldus de wethouder.

26 maart 2002 Tegen de Rotterdamse imam El Moumni wordt 1200 euro boete geëist wegens verdenking van discriminatie en aanzetten tot haat en discriminatie van homoseksuelen. De imam deed zijn uitspraken in een uitzending van Nova. Daarin had hij omder meer gesteld dat homoseksualiteit een besmettelijke ziekte is maar geweld van Marokkaanse jongeren tegen homo's had hij afgekeurd. Die laatste uitlating zond Nova niet uit. Naar alle waarschijnlijkheid wordt hij over twee weken vrijgesproken zoals ook geschiedde met voormalig RPF-kopstuk Leen van Dijke die in 1996 door de Hoge Raad werd vrijgesproken nadat hij homoseksualiteit had vergeleken met fraude.

27 maart 2002 De VARA heeft dj Henk Westbroek dinsdag met onmiddellijke ingang geschorst. Aanleiding hiertoe vormden politieke uitspraken van Westbroek in zijn 3FM-radioprogramma Denk aan Henk, alsmede de aankondiging dat hij zich actief wil inzetten voor de campagne van Leefbaar Nederland. Na voetbalanalist Hans Kraaij is Westbroek al de tweede LN-figuur die van de radio geweerd gaat worden. Kay van der Linde, woordvoerder van Leefbaar Nederland, is woedend en zijn conclusie is duidelijk: de gevestigde omroepen schieten de gevestigde partijen te hulp. 'Terwijl de VARA wel gebruik maakt van een man als Marcel van Dam die overduidelijk aan de PvdA is gelieerd.' VARA-voorzitter Keur weerspreekt deze kritiek. 'Marcel van Dam is niet actief in de politiek. Hij is alleen lid van de PvdA.'


Terug