Wat niet mocht 2001/2002

25 december 2001
Een 20-jarige vrouw uit Den Bosch besloot wegens haar geloofsovertuiging een hoofddoek te gaan dragen. Haar baas, bij wie ze al vier jaar werkte, besloot haar daarop te ontslaan. De vrouw deed daarvan op eerste kerstdag bij de politie aangifte wegens discriminatie. In april van dat jaar werd een islamitische rechtenstudente wegens het dragen van een hoofddoek geweigerd voor de functie van hulpgriffier bij de Zwolse rechtbank. Zij diende een klacht in en werd in het gelijk gesteld omdat de weigering in strijd was met de grondwet. Die stelt dat discriminatie op basis van geloofsovertuiging niet mag. De studente kreeg de functie desondanks niet omdat rechters per 2002 volgens de wet geen hoofddoek mogen dragen.

27 december 2001
Tweede-Kamerlid Verhagen van het CDA wil alle terroristische organisaties verbieden en vindt het onnodig het onderzoek van minister De Vries af te wachten. De meeste fracties in de Tweede Kamer willen wachten met dat besluit totdat in Europees verband over het verbieden van organisaties is gesproken. In NRC van 31 december wordt het in de kop als volgt samengevat: "Koerden horen ook op lijst EU".

31 december 2001
De Stichting Eer en Herstelbetalingen Slachtoffers van de Slavernij in Suriname eist in een brief aan Van Dale Lexicografie dat de woorden 'neger' en 'creool' uit de Dikke Van Dale worden geschrapt. Volgens de voorzitter van de Stichting ervaren steeds meer Nederlanders van Afro-Surinaamse afkomst de woorden als "beledigend". De Stichting merkt dat een groot deel van de Surinaamse gemeenschap als gevolg van dit woordgebruik in een "traumatiseringsproces" terecht komt. Zij heeft gedreigd te zullen overgaan tot een "openbare boekverbranding op de Dam in Amsterdam" als Van Dale niet op het verzoek ingaat. Daartoe zijn al 34 woordenboeken verzameld.

31 december 2001
In een ingezonden brief aan de Volkskrant feliciteert L.U. uit Amsterdam de koningin Beatrix met haar "prachtige kersttoespraak". "Beatrix pleitte in feite voor zero-tolerantie tegen alles wat kan aanzetten tot haat en agressie." L.U. adviseert: "Alle openbare uitingen, om te beginnen religieus geïnspireerde die discriminatie van andersdenken en -geaarden inhouden, moeten juridisch worden vervolgd en bestraft." Hij sluit af met de wonderlijke zin: "De vrijheid van religie en meningsuiting dient ondergeschikt te zijn aan respect voor de mensenrechten."

1 januari 2002
Op zijn nieuwjaarsrede benadrukte burgemeester Cohen van Amsterdam dat de gedoogpraktijk 'met wortel en tak' moet worden uitgeroeid. Volgens Cohen "roept de samenleving om een optredende overheid." Cohen roemde de politie voor haar "strenge optreden tegen kleine overtredingen zoals wildplassen." Volgens de burgemeester hebben de "generaties van na de jaren zestig (…) niet meegekregen hoe je als mensen in een samenleving met elkaar om moet gaan."Terug