Redactioneel

Wij van Extra! zien er erg tegen op. Eigenlijk is er geen zinnige discussie over te voeren, en alles wat als nieuws wordt gepresenteerd is niks meer dan doorluchtige prietpraat. Van de media zullen we het niet moeten hebben de komende weken.
Het blijft wonderbaarlijk dat een instituut, waarover al sinds de lang vervlogen dagen van de verlichting het besef bestaat dat het geen plaats heeft in een normale maatschap-pij, zichzelf al bijna twee eeuwen weet staande te houden. Het idee van erfopvolging is natuurlijk volslagen absurd. Zelfs de maffia heeft haar beleid in dit opzicht veranderd.

Het enige zinnige argument dat spreekt vóór het behoud van het koningshuis is dat het geen reet zal uitmaken, zoals blijkt uit een vergelijking met reëel bestaande republieken. Het onderhoud van villa's en paleizen kost een paar honderd miljoen in het jaar en daar-bovenop ontvangt het koningshuis nog een paar forse uitkeringen, met als grootste voordeel dat zijn leden niet worden opgeroepen voor de MegaBanenMarkt.

Er wordt genoeg geld over de balk gesmeten in de wereld. Maar dit is traditie. In die zin mag het een klein wonder heten dat het instituut zich, zo lang na de oorlog, toch weer weet te binden aan een familie die echt fout is. Geen eenvoudige opgave zowaar.
Ook wij van Extra! zijn dol op tradities. Uiteraard niet de traditie van hijgende jongens en meisjes van een jaar of zeventig die uren in de stromende regen staan te wachten om een glimp te kunnen opvangen van het koninklijk paar. Maar de traditie van ondeugende plaatjes, opruiende laster, rookbommen en de guillotine. Laten we er een mooi feest van maken.Terug