Bauco van der Wal:columnist of speech-schrijver?

door Esther Koolstra

Bauco van der Wal schreef vorig jaar als speechschrijver van minister van Integratiebeleid Van Boxtel: "Wij kunnen het niet accepteren dat groepsprocessen versterkt worden." Eind september van dit jaar schreef diezelfde Van der Wal als columnist in de treinkrant Metro: "Zelfs op het station van Zwolle, Eindhoven of Gouda zul je je vrouw aanraden haar handtas niet te losjes te dragen bij nadering van mensen die er op een bepaalde manier uitzien." En: "Ik probeer mijn kinderen respect voor andere religies bij te brengen en ik vertel hen dat het niet uitmaakt waar iemand vandaan komt of hoe ze eruit zien. Maar doe ik daar wel goed aan?" Uit verschillende hoeken kwamen veel reacties op de column. (1)
Het Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR) beschuldigde Van der Wal van stemmingmakerij. Jeroen Visser, woordvoerder van het LBR vindt het zeer onverstandig wat Van der Wal schrijft: "Hij speelt in op angstgevoelens. Daarbij moet hij zich realiseren dat hij niet alleen columnist van Metro is, maar ook speechschrijver van een minister, en wel de minister van Integratiebeleid. Hij heeft dus twee petten op en daarvan zou hij zich bewust moeten zijn. De geloofwaardigheid van Van Boxtel als minister van Integratiebeleid wordt hierdoor aangetast. Een speechschrijver van de minister van Integratiebeleid moet ook als privé-persoon integratie bevorderen." Van der Wal, ook oud-directeur van de Anne Frank Stichting, zegt dat hij het verschrikkelijk vindt geconfronteerd te worden met deze verwerpelijke gevoelens. Op de vraag of hij zich dergelijke uitlatingen wel kan permitteren als ministeriële speechschrijver, antwoordt hij dat dat los van elkaar staat. "In de columns beschrijf ik een private schrikreactie, opgeroepen door de aanslagen in Amerika van 11 september. Zelf schrik ik erg van de reactie die ik bij mezelf bespeur. Normaal gesproken ben ik een erg tolerant persoon." Ook benadrukt Van der Wal dat hijzelf nooit vermeld heeft ook speechschrijver te zijn, maar dat men daar door eigen speurwerk achter is gekomen.
Naar mijn idee is de fout ontstaan op het moment dat speechschrijver Van der Wal deze uitlatingen als columnist deed. Ik laat hierbij bewust in het midden of dergelijke uitlatingen wel of niet kunnen. Door een speechschrijver van de minister van Integratiebeleid kunnen ze in elk geval niet gedaan worden. Het is gewoonweg niet aan hem dergelijke gevoelens te uiten. Dit zou hij aan anderen over moeten laten. Dan zouden mensen het misschien kunnen begrijpen, er zou zeker geen ophef over ontstaan zijn.
Van Boxtel zegt in de Volkskrant dat de column op persoonlijke titel geschreven is. "Het is niet aan mij om over de inhoud ervan te oordelen."

(1) Metro, 25 september 2001.Terug