Onze achtergronden: deel 3

Engeland heeft slechts een zeer beperkte bescherming van de vrijheid van meningsuiting, en tolereert zelfs nog zulk een schande als de wet op godslastering. De reactie op de Salman Rushdie affaire was bijzonder opmerkelijk, vooral van de kant van hen die zichzelf 'conservatief' noemen. Rushdie werd bij de rechtbank aangeklaagd voor opruiende smaad en godslastering, maar de uitspraak van de Hoge Raad bepaalde dat de wet op godslastering alleen van toepassing was op het Christendom, niet op de Islam. En dat alleen een verbale aanval "op Hare Majesteit of de regering van Hare Majesteit of een ander staatsinstituut" geldt als opruiende smaad. Oftewel de Raad handhaaft hetzelfde grondbeginsel als Ayatollah Khomeini, Stalin, Goebels en andere vijanden van de vrijheid door te erkennen dat de Engelse wet alleen de eigen macht vrijwaart van kritiek.
Uit 'Macht en Mening' van Noam ChomskyTerug