Oproep voor (steun)abonnement, artikelen en meer
Een noodkreet.

Steunabonnement

Al onze artikelen zijn op internet te lezen maar u kunt Extra! ook thuisgestuurd krijgen. Voor een tientje per maand ontvangt u Extra! maandelijks twee keer in de bus en steunt u ons onderzoek en onze activiteiten. Dit is eenvoudig te regelen door uw bank opdracht te geven om automatisch tien gulden per maand over te maken op onze rekening 52.85.56.304 bij de ABN AMRO bank en ons uw adres te sturen. Daarmee bespaart u ons tevens een hoop boekhoudkundige rompslomp.

Artikelen

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om stukken te schrijven over de Nederlandse media en zelf onderzoek te doen. Sterker nog: dat is juist de bedoeling van Extra! Wij kunnen en willen het blad niet elke keer zelf volledig vullen en roepen onze lezers op zelf stukken te schrijven die we in Extra! op kunnen nemen. Belangrijk is wel dat deze artikelen direct te maken hebben met media.

De deadline voor ons volgende nummer is 5 december 2001.

Ook voor al dan niet geplaatste brieven aan krantenredacties is er ruimte in de rubriek Open brieven op onze website.

Verspreiding

Momenteel verloopt de verspreiding nog te zeer van mond op mond. Geld voor een grote campagne ontbreekt en als onafhankelijk blad zijn we dus afhankelijk van persoonlijke initiatieven om Extra! te laten uitgroeien tot hét Nederlandse blad voor media-analyse. Wie ideeën heeft voor verspreiding op grotere schaal kan contact met ons opnemen. We denken hierbij aan actiegroepen binnen steden die Extra! in hun kringen willen verspreiden, reclame in bladen, uitventen van Extra! bij stations, universiteiten e.d.Terug