De krant is een keurige meneer

Sneerlands hoofdredacteuren ingestraald door Amerikaanse PR

Door Martin Hulsing

Extra! 19 november 2001. Als enige krant heeft het Parool melding gemaakt van het lunchbezoek van de Nederlandse hoofdredacteuren aan de Amerikaanse ambassade. Andere kranten vonden het niet de moeite om melding te maken van dit lunchbezoek. Ook Parool vond het dusdanig nieuwsonwaardig dat het te vinden was in de PS-bijlage, wat de Amerikanen de 'amusements' of 'human interest' pagina's noemen.
Zonder in te gaan op datgene wat er daadwerkelijk is besproken beschrijft Albert de Lange, de schrijver van het stuk, op alleraardigste wijze het doel van de uitnodiging: 'Zoiets heet natuurlijk "informeren", "toelichten" en "verduidelijken" - het is onkies te suggereren dat men de Nederlandse media richting het vierkante Amerikaanse standpunt wil wrikken.'

Aanwezig tijdens de lunch waren de hoofdredacteuren van Trouw, Parool, de Volkskrant, NRC en Elsevier, natuurlijk de Amerikaanse zaakgelastigde, als plaatsvervanger van de ambassadeur, en enkele pr-medewerkers. De reden van afwezigheid van de andere kranten en tijdschriften is niet geheel duidelijk. Bij telefonische navraag laat de hoofdredacteur van de Telegraaf via zijn secretaresse weten, "Meneer Olde Kalter is niet genegen daar een mening over te geven." In ieder geval zijn de genodigden een aardige dwarsdoorsnede van het beschaafd opiniërend Nederland.

Volgens F.J.E. Jensma van de NRC komen dit soort uitnodigingen wel vaker voor, 'volledig routine'". Maar hij wil niet ingaan op wat er is besproken, 'dit soort dingen zijn op afspraak op de achtergrond', oftewel daar lullen we niet over. Hij wilde wel loslaten dat de lunch 'uiteraard in reactie was op de crisis van 11 september,' en dat het in gesprek met 'de Nederlandse hoofdredacteuren, uiteraard gaat over de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen.' Jensma laat zich niet verleiden om er inhoudelijk dieper op in te gaan. Zelfs of iemand de Amerikaanse clusterbommen ter sprake had gebracht, een politiek correcte -inkopper om het blazoen der journalistieke onafhankelijkheid op te poetsen, eerder om hem een beetje te helpen dan om de 'nieuwswaarde', laat hij lopen en benadrukt nogmaals dat het om een 'gesprek in de achtergrond' ging.

De hoofdredacteur van het Parool E. van Gruijthuijsen vertelt dat de uitnodiging aan de Amerikaanse ambassade "niets meer en niets minder" was dan een lunch. Hij wilde wel kwijt dat de Nederlandse media werden bijgepraat, "over koetjes en kalfjes". Ze hebben het over Halloween gehad en over clusterbommen en GroenLinks, al vindt hij het niet netjes om daarvan verslag te doen: "Dat is niet zoals het hoort".

Hoewel Gruijthuijsen wat lacherig doet over de mogelijkheden beïnvloed te worden, zegt hij 'je raakt overtuigd hoe de Amerikanen tegen de zaak aankijken, (…) het helpt met duiden.' Wat en hoe wil hij niet kwijt, maar 'met name hun volharding, en wat ze ultiem beogen.' Hij vergelijkt het met de 'stadsgesprekken' met de officier van justitie, de hoofdcommissaris of Job Cohen, die op geregelde basis plaatsvinden maar waarvan geen verslag wordt gedaan. Als er onthullingen zijn dan wordt daarvoor eerst toestemming gevraagd, maar 'ze vertellen dingen die ze willen vertellen.'

Inderdaad, geen nieuws, maar misschien helpt het met 'duiden'.



Terug