Column: Nederlandse agenten over de grens

Door S. Sebregts

De Nederlandse politiebond heeft aangegeven agenten te willen inzetten bij buitenlandse vredesmissies van de VN, aldus het NOS-journaal van afgelopen zondag. De politie krijgt er over de komende jaren enige duizenden agenten bij en wil 1% van het personeel inzetten bij buitenlandse operaties. De bonden zijn bereid politiemensen naar Afghanistan te sturen. Volgens woordvoerder van Duijn heeft het vergroten van de veiligheid in het buitenland 'positieve effecten op het binnenland.'
De plannen genieten steun van delen van de Kamer. De rol van de politie is 'de achilleshiel van dergelijke operaties', aldus Koenders van de PvdA.

Die rol van de politie is in de wetgeving als volgt vastgelegd: 'De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven' (art. 2 PW). Met andere woorden: de politie houdt toezicht op straat en handhaaft de binnenlandse orde. De politie valt in principe onder gezag van de burgemeester, maar wanneer zij optreedt ter handhaving van de rechtsorde ofwel taken verricht ten dienste van justitie valt zij onder gezag van justitie. Alleen in dit laatste geval zou de politie van de ene staat kunnen opereren in een andere staat.

Waarmee de politie haar aanwezigheid in een ander land rechtvaardigen kan, is onduidelijk, maar te denken valt aan een rol in terugdringen van de instroom van vluchtelingen, of aan het bestrijden van het terrorisme. De politie wil voorlopig veertig mensen beschikbaar stellen. Onder welk 'bevoegd gezag' de politie dan opereert is niet duidelijk.

De afgelopen jaren is de Nederlandse politie zich meer gaan richten op de Nederlandse burger: 'Dichter bij de burger staan, dat is wat de politie wil. (…) De politie moet midden in de samenleving staan, er actief deel van uit maken.' (www.minbzk.nl)

Het lijkt erop dat de binnenlandse rechtsorde ook de 'burger' wil mondialiserenTerug