Redactioneel

De reacties die we tot op heden hebben gekregen zijn in het algemeen erg positief, "nuttig werk", een "nuttig initiatief", "goed bezig" en meer van dat soort zaken. Daarnaast krijgen we veel adviezen over onze website waar we dankbaar gebruik van maken. Iemand maakte ons er op attent dat op de site geen giro/bankrekeningnummer is te vinden, ook dat is intussen geregeld.

Een docent van de School voor Journalistiek in Utrecht schreef dat het een leuk initiatief was, "goed dat media kritisch worden gevolgd." Hij merkt op dat er "geen info te vinden is over wie jullie nu eigenlijk zijn. En elke journalist weet dat geen enkele bron belangeloos is. Is jullie site een initiatief van christen fundamentalisten, gesjeesde JOVD-ers, rancuneuze freelance journalisten, studenten massacommunicatie VU, enz? Het lijkt mij zinnig dat jullie je ook voorstellen op de site, zodat ik als lezer jullie oordelen kan beoordelen in het licht van jullie achtergronden, belangen, politieke overtuiging, doelstellingen, enz."

Aanvankelijk gaf ons dat een gevoel dat we in een hokje gestopt moesten worden. Maar hij heeft gelijk. Achtergronden, politieke overtuigingen, belangen en doelstellingen zijn belangrijk. Informatie over "burgerslachtoffers" hebben uit de mond van een Amerikaanse regeringsfunctionaris een andere betekenis dan uit die van een rode kruis medewerker, of van een Afghaanse dorpsbewoner bij wie het clusterbommen regent.

We hebben geen achtergrond in de journalistiek, en vage politieke ideeën, die bovendien nogal divers zijn. Wat overheerst is een gevoel van onbehagen over wat er gebeurt in de wereld en de wijze waarop daar in de Nederlandse pers mee wordt omgegaan. Er zijn verschillende manieren om naar de wereld te kijken. Met Extra! hopen wij de lezer aan te sporen om de dagelijkse golf van informatie kritisch te volgen. Kritisch en met gezond verstand.Terug