'EN WAT DENKEN JULLIE HIERVAN'

Door onze correspondent Sir Anthony

LONDEN. George Bush claimt de 'beschaafde wereld' te verdedigen terwijl hij met zijn Europese vrienden daarbij gemakshalve maar even haar belangrijkste deugden als rechtspraak en mensenrechten negeert totdat rustiger tijden wederkeren. Om het 'beschaafde Westen' te verdedigen heeft Bush gekozen voor de retoriek en middelen van het 'Wilde Westen' en dat gaat gepaard met een niet overtuigende blik, waarschijnlijk omdat hij beseft machteloos te staan of gewoon omdat hij een matig acteur is.

De John Wayne retoriek scoort erg hoog bij eigen publiek maar brengt tevens een tunnelvisie met zich mee. 'Onschuldig tot tegendeel bewezen' schijnt opeens een norm te zijn die in deze tijd alleen aan zwakkelingen toebehoort die sowieso nooit voor zichzelf opkomen. Stel dat een andere organisatie (een individu is zeker uitgesloten) verantwoordelijk zou zijn geweest voor 11 september die, om maar eens een voorbeeld te noemen, de belangen van de wapenindustrie behartigt en als doel heeft om de Amerikanen het voor de hand liggende te laten geloven, zogenaamd bewijsmateriaal doelbewust voor het oprapen laat liggen en Bin Laden met de eer laat strijken voor het plegen van een van de meest afschuwelijke terroristische daden in de geschiedenis. Vergezocht nietwaar? Maar er zit in ieder geval wat in voor een eventueel langdradige Oliver Stone film.

Wat de waarheid ook moge zijn, de geschiedenis leert ons dat men al eens eerder overhaast tot een onterechte veroordeling was gekomen (ja inderdaad, Oklahoma!) en in feite zou Washington hier wederom dezelfde fout kunnen begaan en heeft de moslimwereld daar wel degelijk een terecht gevoel van verontwaardiging over. Het feit dat Bin Laden waarschuwt voor 'nieuwe' aanslagen wordt als een welkome bevestiging van het 'bewijsmateriaal' gezien. Er is echter nog altijd de mogelijkheid dat laatsgenoemde er nu strategisch voor heeft gekozen 11 september valselijk op te eisen om zodoende nog veel gevaarlijker over te komen dan hij in werkelijkheid is. Na een week bombarderen probeert Bush te vluchten uit de val waarin ie verstrikt is geraakt door de Taliban een allerlaatste kans te geven Boris Boef uit te leveren. Bush wil eigenlijk niet, maar wie A zegt moet B zeggen. De beelden van CNN zijn voornamelijk bedoeld om het eigen publiek te laten zien dat niemand kan spotten met de V.S.

Wat daarbij trouwens opvalt, is dat deze beelden, net als 10 jaar geleden in Irak, alleen maar lichtjes in het donker laten zien met het argument dat 's nachts bombarderen een noodzakelijke taktiek is om het luchtafweergeschut geen kans te geven. Dit zou zich echter moeten beperken tot de eerste golf aanvallen totdat het luchtruim is geclaimd. Een ander argument zou kunnen zijn dat men liever niet wil laten zien wat er werkelijk gebeurt. Feit is dat ik sinds 1990 geen enkel bombardement bij daglicht heb gezien in Irak en ik verwacht ze ook nu niet te zien in Afghanistan. Wat men werkelijk wil is thuis de buit binnen brengen. Als ze Bin Laden te pakken hebben, dead or alive, kan sheriff Bush opgelucht ademhalen en de illusie verkopen het probleem voor een groot deel te hebben opgelost. Het mediacircus kan dan een toontje lager zingen met het onnodig zaaien van paniek wat nu nog nodig is om de vermeende brede steun voor de acties goed te praten. De rotzooi die na de vangst achtergelaten wordt zal dan waarschijnlijk op smerige wijze achter de schermen worden geregeld, in feite net zoals het al sinds jaar en dag het geval was voor 11 september 2001.Voorlopig is geweld in Hollywood nog even taboe

Voorlopig is geweld nog even taboe in Hollywood

Terug