COLUMN: Uit onderzoek is gebleken dat 80% van de Nederlanders de hoorn neergooit bij het horen van het woord enquête

Door Patrick Pubben

Uit onderzoek is gebleken dat 83% van de autochtone en 83% van de allochtone Nederlanders geen vertrouwen meer hecht aan de uitslagen van telefonische enquêtes. 15% van beide groepen zegt vrij wantrouwig te zijn, 2% kan de uitslagen niet lezen en 3,14% is permanent dronken sinds 11 september.

Al die ophef over het 'begrip' dat Turken en Marokkanen zouden hebben voor de aanslagen in de VS. Veel verontrustender is de gretigheid waarmee serieuze commentatoren zich op dit onderzoek hebben gestort. Een aselecte steekproef van de Nieuwe Revu wees uit dat 51% van de Nederlandse jongeren tussen de 15 en 25 jaar van mening was dat Amerika de aanslagen te wijten had aan zijn buitenlandse politiek. En onderzoek van onder meer het gerenommeerde bureau Gallup in Groot-Brittannië toont aan dat een meerderheid van zowel de Britse als de Amerikaanse bevolking niet achter het bombarderen van Afghanistan staat als daarbij burgerslachtoffers vallen, wat geheel in tegenstelling staat tot wat de grote kranten in deze landen hun lezers willen doen geloven.

Sommige onderzoeksresultaten worden breed uitgemeten, andere verdwijnen naar de websites van de enquêtebureaus. Ik kan me voorstellen dat het van belang is te weten hoe bepaalde bevolkingsgroepen over bepaalde onderwerpen denken maar dan is het op zijn minst van belang dat er cijfermateriaal voorhanden is om aan te tonen dat er grote verschillen zijn tussen bevolkingsgroepen in een samenleving. Als die er niet zijn of als zelfs stilzwijgend wordt aangenomen dat autochtone Nederlanders voor 100% geen begrip kunnen opbrengen voor de aanslagen op de VS, dan zeggen deze cijfers niets. Een dergelijke omgang met enquêtes zorgt er enkel voor dat mensen het idee krijgen dat er een soort vijfde colonne onder ons is.

Al het in een wetenschappelijk jasje gehuld racisme leidt er toe dat 'de Nederlanders' vinden dat die allochtonen die 'begrip' hebben het land uitgezet moeten worden. Zo lust ik er nog wel een paar. 'Vindt u dat commentatoren die begrip hebben voor racisme, gedeporteerd moeten worden naar een nog in te richten en door henzelf betaald strafkamp op een nog nader aan te duiden eiland in de waddenzee?' En waar hadden we die allochtonen heen willen sturen? "Terug naar huis!" Maar daar zijn ze al, de meesten hebben gewoon een Nederlandse pas en als we er al een probleem mee hebben dan is dat een Nederlands probleem.

Het afzwakken van onderzoeksresultaten en ook het politiek correcte begrip kweken voor wat de koran 'eigenlijk' zegt, zoals dat in veel kranten thans wordt gedaan, vormen geen enkele bijdrage tot het dichten van de kloof tussen bepaalde groeperingen in de Nederlandse samenleving. De gepubliceerde onderzoeken spitsen zich toe op de moslim en de (voormalig) christelijke Nederlanders zouden als niemand anders moeten weten wat je onder het mom van religie allemaal kunt rechtvaardigen en rechtlullen. Het zit in de aard van het beestje religie dat het zich kan ontpoppen tot hulp aan armen en afslachten van Indianen. Ik wil geen lessen over de koran om langs die weg begrip te moeten krijgen voor de aanslag op de VS. Impliciet leg je daarmee namelijk een verband tussen de islam en terrorisme. Moet ik de bijbel lezen om te weten waarom ketters in de fik worden gestoken of waarom je zwarten als slaven mag gebruiken?Christelijke vérdraagzaamheid

Christelijke vérdraagzaamheid
Terug