Terroristentrio terug in Washington

Door Kees Stad

Extra! 19 oktober 2001.Drie dagen na de aanslagen in New York en Washington stemde de Amerikaanse senaat in met de benoeming van John Negroponte tot ambassadeur bij de Verenigde Naties. Negroponte was daartoe maanden geleden voorgedragen door president Bush. De carrière-diplomaat is vooral bekend vanwege zijn rol in het Iran-Contra schandaal dat eind 1986 publiek werd. Daarbij werd duidelijk dat hij tijdens zijn periode als ambassadeur in Honduras ('81-'85) een voorname rol speelde in het organiseren van een terreuroorlog tegen Nicaragua, die nadrukkelijk door het Amerikaanse congres was verboden. De zogenaamde contra-groepen die Nicaragua terroriseerden, hebben naar schatting 30.000 doden op hun geweten.

Een andere hoofdrolspeler in het Contra-schandaal was Otto Reich jr. Hij leidde het 'Office of Public diplomacy' dat de propa-gandakant van de oorlog tegen Nicaragua uitvoerde. Reich is nu door Bush voor-gesteld als staatssecretaris voor Amerikaanse Betrekkingen.

Elliot Abrams, die ten tijde van het contraschandaal staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken was en werd veroordeeld wegens het 'verkeerd voorlichten van het congres, is door een lobbygroep van rechtsreligieuze organisaties voorgedragen voor het ambt van ambassadeur in de Internationale Commissie voor Religieuze Vrijheid.

Negroponte, Reich en AbramsTerug